Index
Kleuren
Link
Lettertype
Foto
Foto-miniatuur
Image0001
Image0002
Fotos-naast-elkaar
Fotos-rechts
Fotos-in-zijveld
Externe-Link
Vet-gedrukt
Email
Programma
Aan-de-slag
Achtergronden
Extra-opties


Extra optie's

D.m.v. onderstaande files kunnen extra optie's gerealiseerd worden:
- webdesign.mta voor invoeren van metatags en bvb. een alternatief style menu
- webdesign.tlr voor invoeren een sctript voor een google teller
- webdesign.cod voor invoeren van de code van een van een alternatief menu

webdesign.mta
<META name="description" content="Meditatie Leiden"><META name="keywords" content="meditatie,mediteren,Leiden,bewustwording,bewustzijn,aanwezigheid">
<style> ul { list-style-type: none; margin: 0; padding: 0; overflow: hidden;
background-color:#6A5564; } ul { width:650px; } li { float: left; }
li a { display: inline-block; color: white; text-align: center; padding:
5px 16px; text-decoration: none; } li a:hover { background-color: #DD88EE; }
</style>

webdesign.tlr
<script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript">
</script><script type="text/javascript">_uacct = "UA-2031554-1";urchinTracker();
</script>

webdesign.cod
<DIV ALIGN=CENTER STYLE="color:#BB99BB; font-family:Arial Black";><BR><H1>
Meditatie in Overvloed</H1></DIV><DIV ALIGN=CENTER><ul><li>
<a class="active" href="meditatie-in-overvloed.htm">Home</a></li>
<li><a href="Bewustwording.htm">Bewustwording</a></li><li>
<a href="Aanwezigheid.htm">Aanwezigheid</a></li>
<li><a href="Meditatie.htm">Meditatie</a></li><li><a href="Contact.htm">
Contact</a></li></ul></DIV>.E


HomePrevNext