Index
Kleuren
Link
Lettertype
Foto
Foto-miniatuur
Image0001
Image0002
Fotos-naast-elkaar
Fotos-rechts
Fotos-in-zijveld
Externe-Link
Vet-gedrukt
Email
Programma
Aan-de-slag
Achtergronden
Extra-opties


Achtergronden

Het is mogelijk om voor alle pagina's dezelfde achtergronden te laten zien.
We onderscheiden 7 velden (gebieden) in iedere pagina, die met een
achtergrond-plaatje gevuld kunnen worden:

1. Smalle strook 10x1080 pixels links in het linker zijveld: achtergrond1.jpg
2. Het linker veld 160x1080 pixels met de index-lijst: achtergrond2.jpg
3. Smalle strook 10x1080 pixels links in het grote tekstvlak: achtergrond3.jpg
4. Het grote tekstvlak 650x1080: achtergrond4.jpg
5. Smalle strook 10x1080 pixels rechts in het grote tekstvlak: achtergrond5.jpg
6. Het rechter veld 170x1080 pixels met de 3 navigatie buttons: achtergrond6.jpg
7. De omgeving achter en om het grote tekstvlak en zijvelden: achtergrond7.jpg

Als je zorgt dat alle bovenstaande achtergrond files aanwezig zijn, dan kan
je ieder veld afzonderlijk in- of uitschakelen met een 1/0 code.
1111111 betekent alle achtergronden ingeschakeld,
0000000 betekent alle achtergronden uitgeschakeld,
0011100 betekent alleen achtergrond van grote tekstvlak ingeschakeld.

Het nieuwe programma met de achtergronden heet: COLORINI65.exe v6.5
en heeft hulpprogramma TxtToHtml65.exe nodig en de nieuwe .ini file is niet
compatibel met de oude .ini file.
Het is handig om een nieuwe map te maken, zodat in geval van problemen je
terug kunt vallen op de oude situatie.
De noodzakelijke files in de nieuwe map:

- COLORINI65.exe (bevat de tekst 7x achtergrond 0011010 waarachter je de code
in kan vullen)
- TxtToHtml65.exe
- namen.txt (bevat de gelijke namen van bron tekstfile en de naam van de ini file)
- webdesign.txt (de bron tekstfile met je eigen Pagina's etc.)
- webdesign.ini (bevat de instellingen die je maakt in COLORINI65.exe)
- map webdesign met de gegenereerde html files
(.txt .ini en de map hebben in dit voorbeeld de naam webdesign)

Als je nieuw gaat beginnen dan in COLORINI65.exe de gewenste namen invullen:
Rechts van de Save Inifile knop de naam invullen en dan op die knop drukkken.
Rechts van de Make Html knop de naam invullen en dan op die knop drukken en
dan worden de Html files met de nieuwe inifile gegenereerd.
Bekijken kan met de Run Html knop, uit het programma stappen met de Exit knop.

Opmerkingen:
- Je kunt de achtergronden naar beneden verlengen door extra regels in de
bron tekst-file te enteren.
- Je kunt het bovenste deel van een achtergrond leeg houden om de achtergrond
onder de kop of indexlijst te laten beginnen.

Sinds versie v6.9 kun je ook velden helemaal uitschakelen, dat kan met code x
(kleine letter x).
xxx0xx1 betekent zijvelden en smalle stroken weg en omgeving-achtergrond jpg

Het grote tekstvlak kun je nog groter krijgen met onderstaande instelling:
xxxnxx1 betekent groot tekstvlak van 960 pixels breed en geen achtergrond jpg
xxxgxx1 betekent groot tekstvlak van 960 pixels breed en wel achtergrond jpg

HomePrevNext