Bron: Ivar Mol: www.ivarmol.nl

Yab-yum (de vereniging)


Yab-yum is Tibetaans voor vader-moeder. De Yab-yum houding is eigenlijk bedoeld als meditatiehouding. In een Yab-yum houding komen de volgende aspecten gelijk te liggen:
  • de ademhaling
  • de chakra's
  • de hartslag
  • minimaal 1 oog
Er zijn 5 verschillende posities met een keur aan variatie:
  • Sukha-padma asana; de vrouw zit op de man
  • Viparita-rati asana; de vrouw ligt op de man
  • Vyanthyastha asana; de lichamen gekruist, liggend
  • Vipasyastha asana; de hoofden bij de voeten
  • Grantha asana; ineengestrengeld (ongeacht hoe)

de lotus
Op gelijke hoogte en een groot huid-op-huid contact. Als de vrouw zich omdraait heb je een achterwaartse lotus.


hart tegen hart
Plaats je rechterhand op het hartchakra van de ander en plaats je linkerhand over de rechterhand van de ander. Let niet alleen op de hartslag, maar ook op de energetische uitwisseling van 'hart tegen hart'.


een oog liefde
Buig naar elkaar toe en de linkeroog bij tegen het linkeroog van de ander plaatsen. Als je elkaar nu aankijkt zie je alleen een vage schim, blijf echter kijken. De armen kunnen elkaar omhelzen.


open boek
Ga met de ruggen tegen elkaar zitten, leun licht tegen elkaar maar zorg dat je geen druk op de ander legt. Als de ene beduidend kleiner is kan deze op een kussen gaan zitten. Doordat de chakra's tegen elkaar aan liggen maak je met elk chakra contact, doordat je met de rug tegen elkaar leunt zal voornamelijk "datgene wat geweest is" voelbaar zijn. Aangezien de meeste van de kalapa's is het verleden huizen toon je dus veel van jezelf, vandaar de benaming: open boek.


de liggende kraai rust
Lig beide op de rug en tegen elkaar met de binnenste arm op de ander.


de schommel
Als de man steunt op handen en voeten, achterover geleund in de eigen armen en de benen gebogen naar voren dan kan de vrouw over de benen van de man plaatsnemen. Door elkaar nu bij de schouders/rug vast te houden ontstaat er een balans. In deze houding moet de vrouw wel met de voeten op de grond kunnen komen, lukt dit niet dan kan je gebruik maken van een kussentje. Het is een ietwat lastiger toepasbare houding. Varianten op de schommel zijn: De man kan nu hoger op gaan zitten (meer naar voren en leunend op de tenen) zodat de vrouw helemaal op zijn schoot rust. Hij kan naar voren buigen zodat de vrouw in zijn handen komt te rusten. Bouw dit langzaam op, beweeg langzaam, voel je evenwicht en speel hiermee. De man kan ook de benen van de vrouw naar achteren zwaaien zodat zij ook alleen nog maar op zijn schoot rust. Zodoende wordt de schommel groter en kan er ook heen en weer bewogen worden.


de boterlamp
In deze houding zitten beiden op de grond waarbij de ene met gestrekte benen en de andere met de benen over die gestrekte benen zit, zodat de perinea van beide personen zo dicht mogelijk bijeen komen te liggen. Om balans te vinden strek je de armen naar achteren en je leunt in je eigen armen. Varianten van de boterlamp zijn: Boterlamp met gestrekte hals; dezelfde huiding maar gooi nu je hoofd zo ver mogelijk naar achteren, strek je rug, bol je rug en duw de perinea tegen elkaar.


staand en staander


Overgang vaan Yab-yum naar massage
Ga van de yab-yum naar de massage en vandaar uit naar de yoga of de meditatie. Maak gebruik van je humor en je fantasie en zolang je in Metta-ji verkeert zal dit de prana energiestroming alleen maar doen vergroten.


Vaste stand


Zitstand


De lotus ligt stil op het water
De lotus ligt stil op het water; liggend is qua positie voor sommigen fijner dan zittend (lotus houding). Als je gaat liggen is het een logische keuze als de lichtste persoon (vaak de vrouw) op de sterkste persoon (vaak de man) gaat liggen. Zorg ook hier dat de chakras gelijk liggen, de (buik) ademhaling gevoeld wordt en de hartslag tegen elkaar liggen. Beweeg zo weinig mogelijk, gebruik de armen/handen wel om het contact te vergroten maar hou het bij een lichte streling. Dobber als een lotus stilletjes op het water, niets meer.


Es Sibhahheh
Binnen de Kum nye is de techniek veel meer bedoeld om verbinding te kunnen maken en is de beste variant op de lotus houding. Er zijn vele varianten denkbaar, een overzicht:


Zwemmen met gestrekte hals
Zwemmen met gestrekte hals; De gestrekte hals komt vaker voor (boter-lamp met gestrekte hals). Door de hals te strekken komt Shiva vrij en wordt een stevige neerwaartse energiestroming ervaren.


De lotus ligt op schuimend water
De lotus ligt op schuimend water; Dezelfde oefening maar nu in actieve zin, alsof je meewoelt in onstuimig water. Plaag elkaar met de kunst de prana als leidend te houden en elke andere energie daar secundair aan te laten zijn.


Drijven op de rug en hart tegen hart


De Kraai rust


Omgekeerde stand van de kraai


Gesloten aarde
Gesloten aarde; alle aardse chakras (voeten en perineum) worden afgesloten door de handpalm op de voetzool en het perineum tegen het perineum te plaatsen.


Srivatsa
De Srivatsa is een oneindige knoop en staat samen met de sri-yantra symbool voor het Tibetaans boeddhisme. Door beiden te gaan liggen en de benen over elkaar heen te kruisen en de handen op elkaar wordt ook een gesloten kring geformeerd. Voer de srivatsa nogmaals uit maar nu met opgetrokken knieen zodat je met de handen de voetzolen kunt sluiten. Zo combineer je de bovenste 2 houdingen.


Hart op hart
Hart op hart; een zeer eenvoudige wijze om een gesloten kring te formeren. Plaats je rechterhand op het hartchakra van de ander en plaats je linkerhand op de hand van de ander die reeds op jouw hartchakra ligt. Deze houding kan zowel liggend als zittend.


Hart op hart zittend


De natte Aarde, zittend
De natte aarde; de voeten zijn voor velen letterlijk een gevoelig onderwerp en is daarmee en prima instrument om mee te werken. Bouw langzaam de energie op maar zorg dat je nooit de grens van irritatie overschrijdt, ook hier moet prana leidend blijven. Kus, lik, knabbel, bijt, wrijf en wees origineel. Als je het vies vind om aan de voeten te likken, dan zit je niet in je Metta-ji.


De natte aarde, liggend


Bos en heide
Hier geeft de vrouw zich volledig over aan de man. De vrouw leunt tegen de man aan waarbij de man met de voeten/benen de benen van de vrouw kan openen en de handen vrij heeft om het lichaam te verkennen. Ook kan de man met het hoofd op onderzoek. In deze houding kan je een vrouw werkelijke "gek" maken, maar ook jezelf. Verlies niet de controle, zeker niet de Metta-ji en nimmer de prana. Deze houding kan ook andersom zodat de vrouw achter de man zit. Lepeltje-lepeltje is bekend en geeft voor de persoon die achter ligt een vergelijkbare vrijheid als met "bos en heide".


Omgekeerde kraai
We kennen al "de kraai rust", in dit geval rust hij niet. Speel met het orale deel, plaag en daag uit. De vrouw ligt boven (kan ook andersom) en heeft nu dus de controle over wat de man wel of niet kan en mag.