Tantra

Tantra wordt vaak geassocieerd met oosterse religie, ongeremde seks en de standjes van de Kama Sutra. Wat is Tantra eigenlijk?

Het woord Tantra komt uit het Sanskriet. Het woord Tantra is afgeleid van tan, wat zoveel betekent als "uitbreiden, vergroten, verspreiden, voortgaan, weven, naar voren brengen, uiten, laten zien". Tantra wordt wel vertaald als "kosmisch weefsel", bestaande uit verschillende energieen. Het hele universum wordt voorgesteld als bestaande uit energieen en stadia van bewustzijn die altijd en in alles aanwezig zijn. Wij maken, net als alle leven, elke materie en elk soort energie en net als onze voorouders, deel uit van deze kosmische energie, die ook wel universele liefde wordt genoemd.

Tantra is daarmee een eeuwenoude oosterse levensvisie die er vanuit gaat dat je seksuele energie je basis-levensenergie is. Bij de meeste mensen is hun levensenergie echter in meer of mindere mate geblokkeerd. Het vrijmaken van die energie in het lichaam is in de tantra een belangrijke stap om ten volste, bewust en verbonden met alles en iedereen te kunnen leven. Een pure "jij" dus.

Tantra gaat daarnaast over het vergroten van je bewustzijn op alle vlakken van het leven. Het gaat over kunnen zien en ervaren wat er in je leeft, of dat nu vreugde, opwinding, verdriet, pijn of weerstand is, en dat helemaal omarmen. Tantra gaat over steeds meer in contact komen met wie jij werkelijk bent (los van rollen en uiterlijkheden), maar ook over het verbinden van mannelijke (yang) energie en vrouwelijke (yin) energie. Het samensmelten van deze energieen kan zowel tussen jou en een ander gebeuren, als ook in jezelf.

De missie van Tantra is dat we echtere, meer complete mensen worden door de ons eigen sensuele spiritualiteit te erkennen en te stimuleren. Het middel daarvoor is het bereiken van extase. In een extatische toestand stroomt de levensenergie optimaal door de zeven energiecentra (chakra's) van het lichaam en hebben we optimaal contact met de kosmische energie. Vanwege het energetische evenwicht dat daardoor ontstaat, komen zowel lichaam als psyche beter in balans, waardoor we een hogere staat van bewustzijn kunnen bereiken. Extase heeft dus een helende werking. We ontdekken verborgen, onderdrukte delen van onszelf. Met Tantra kan iemand maximaal van het leven genieten door zelf opgelegde of cultureel bepaalde beperkingen, zoals schuld of schaamte, te doorbreken. Bewust of onbewust zijn we ons hele leven op zoek naar het terugvinden van die energie. Helaas worden wij daarvan afgehouden door het najagen van een orgasme, zonder ooit de toestand van gelukzaligheid die daarachter ligt te bereiken.

Tantra gaat over het cre-eren van meer bewustzijn en het vrijmaken van je seksuele energie. Behalve dat dat laatste via seks kan, kan dat ook op een niet-erotische manier via lichaamswerk en meditatie. Als tantra al een doel heeft, dan is dat een bewust en gelukzalig leven leiden. De weg er naar toe is echter veel belangrijker. Tantra is niet doelgericht, maar gaat vooral over het ervaren van 'de weg'.


1e transformatie naar prana

Prana (vitale levensstromen) ontstaat door de samenkomst van Shiva manlijke energie) en Parvati (vrouwlijke energie), dit is de eerste transformatie. Zie voor een uitleg van Prana, Shiva en Parvati, het onderwerp ~Chakra~. Deze aanmaak gaat (relatief) plotseling, en geeft een opwindend, sensueel en soms zelfs geil gevoel. Dat is de reden waarom prana in het westen vaak seksuele energie wordt genoemd. Maar niet prana geeft de opwinding welk we ervaren, maar de plotselinge aanmaak van prana. Als prana aangemaakt wordt is de volgende stap het laten stromen van deze prana. Je kunt deze energie door het hele lichaam laten stromen door massage specifieke ademhalingsoefeningen, visualisatie, yoga en meditatie. Het gehele lichaam wordt zodoende gevuld met prana, gevoeliger en uiteindelijk sensitiever. Met prana kan je hele mooie dingen doen (zie tantristische seks), maar het blijft een tijdelijke energie. Wellicht blijft de opwinding dagen in je lichaam maar na die dagen verdwijnt het. Het mooie van Tantra is dat het omgezet kan worden in een bestendige energievorm. Eigenlijk begint hier pas de ware Tantra.


2e transformatie naar helende energie

Deze transformatie wordt Shakta Tantra genoemd; helende Tantra. Nu prana aangemaakt is kunnen we deze gaan verspreiden over het gehele lichaam. Niet alleen fysiek, maar middels chakra's, auralagen,nadi's en 'marmapunten kunnen we prana ook door laten stromen naar het gehele energetische lichaam. Op het moment dat er zich een kalapa (stremming) voordoet op een van deze lichamen, kunnen we prana bewust daarheen laten stromen. Zie voor een uitleg van Chakra's, Nadi's en Kalapa, het onderwerp' ~Chakra~


3e transformatie naar spirituele energie

Deze transformatie wordt Tantra Yantra genoemd. Bij de Shakta Tantra vindt er een transformatie plaats van prana naar helende energie op het fysieke, emotionele en/of mentale lichaam. Bij de Tantra Yantra vind er een transformatie plaats naar de spirituele energie op het spirituele/Karmische lichaam (inzicht). Als een persoon in redelijke balans en heling niet urgent is, zal je binnen de Tantra gaan ervaren dat er een geheel andere energiestroom aandient. Nu is het niet prana wat een kalapa aandoet, maar prana wat eerst het gehele lichaam voedt en vervolgens dit gehele lichaam optilt naar een hoger niveau. De gewaarwording welk je krijgt is alsof je letterlijk opgetild wordt, besef van tijd en ruimte kwijtraakt en ook niet precies meer weet met wie je bent. Alle aardse aspecten lijken van secundair belang te worden en de hogere chakra's worden krachtig aangesproken.

Doorgaans gaat dit zeer geleidelijk en voelt het een beetje als dromen. Soms kan dit zeer abrupt gaan, we spreken dan van een Energy-flow of een flush. Bij een dergelijke flush gaat prana zeer snel en zeer krachtig door het gehele lichaam en vindt er tegelijk transformatie plaats. De eerste keer kan dit beangstigend zijn en zeer emotioneel. De piek van een dergelijke flush duurt meestal een half uur, maar iemand kan nadien er dagen "last" van hebben. Zorg dat je begeleidt wordt door een ervaren tantrik.


Oneindige Knoop (het symbool voor Tantra)


Tantrakring

Een tantrakring is een bijeenkomst van tantrics (tantra-beoefenaars). Een tantrakring bestaat doorgaans uit een gelijk aantal mannen en vrouwen en wordt voorgezeten door een tantriki of trantika. Deze persoon is tevens de energiedrager en bestaat doorgaans uit maximaal 12 personen. Als er meerdere personen participeren, zijn er meerdere energiedragers, doch een persoon die de bijeenkomst voorzit. De tantrakring is afkomstig uit de Indiase varianten van tantra.

Meditatie

Een tantrakring kent een vaste structuur. Na binnenkomst is er eerst een ontmoeting met alle beoefenaars en zal de tantriki uitleg geven. Vervolgens gaat iedereen om en om in een cirkel zitten en wordt de tantrakring opgebouwd. Men gaat ervan uit dat de linkerhand de gevende en de rechterhand de ontvangende hand is. Middels meditatietechnieken en het vasthouden van elkaars handen zou de energie met de klok mee circuleren.

Ontmoeten

Binnen de tantra is de vrouw altijd de leidende persoon. Het is nu aan de vrouwen om de mannen te gaan ontmoeten door tegenover een man plaats te nemen. Om de paar minuten wisselen de vrouwen van plaats zodat ze aan het einde tegenover elke man gezeten hebben. Aan het einde van dit ontmoeten dient de vrouw haar partner voor de avond te kiezen.

Sessie

De rest van de tantrakring wordt ingevuld met oefeningen bestaande uit meditatie, yoga of massage. Deze oefeningen worden aangereikt door de tantriki.

Afsluiting

Aan het eind van de kring wordt er afgesloten en vindt er een kort nagesprek plaats.


Chakra's


Energetische-velden, Energie-banen, Energie-opslag-punten en Levens-energie

Chakra's zijn energetische velden

Shiva
Dit is de mannelijke energie welke staat voor zuivere ongemanifesteerde kosmisch bewustzijn, gevend en actief. Het is een neerdalende kracht welke huist in ons kruin-chakra en stroomt naar ons perineum door de Pingala nadi.

Parvati
Dit is een vrouwelijke energie welke staat voor het manifesteerbare werelds bewustzijn, scheppend en ontvangend. Zij is gehuisvest in het perineum chakra en is een opstijgende kracht welke stroomt van perineum naar ons derde oog chakra door de Ida nadi.

Prana
Dit is levensenergie en ontstaat onder andere bij de samenkomst van Shiva en Parvati. Je kunt Shiva en Parvati samen laten komen d.m.v. Tantra-massage of d.m.v. Yoga. Zie Yoga oefeningen en Tantra voor het opwekken van Prana.

Nadi's
Dit zijn Energie-banen, we onderscheiden Ida nadi, Pingala nadi en Sushumna nadi.

Ida nadi
Dit is het vrouwelijke energiekanaal welke links om de chakra's cirkelt van perineum (basis-chakra) tot diep in linkerneusgat ter hoogte van je derde oog. Door deze nadi stroomt de Shakti (de moeder).

Pingala nadi
Dit is het mannelijke energiekanaal welke rechts om de chakra's cirkelt van perineum tot diep in linkerneusgat ter hoogte van je derde oog. Door deze nadi stroomt de Shiva (de vader).

Sushumna nadi
Het kanaal wat geopend wordt bij bijvoorbeeld Reiki, SKHM of Pranic Healing.Het loopt vanaf onze kruin chakra tot onze perineum chakra en doorloopt en verbindt al onze chakra's. Door deze Sushumna nadi stroomt prana, onze levensenergie.

Dantien punten
Er zijn 3 Dantien-punten, te weten Hara, 2e Dantien punt en Mastoid. Het is een energetisch veld in het lichaam vergelijkbaar met een chakra echter, een Daintien punt is volstrekt neutraal en heeft geen functie behalve het opslaan van energie, ongeacht welke.

Hara
1e dantien punt gelegen net onder en net achter het sacraal chakra, ongeveer een handbreedte onder de navel.

2e Dantien punt
Net boven het Hart chakra.

Mastoid
3e Dantien punt, gelegen hoog in de nek tegen het achterhoofd aan.

Kalapa
Kalapa, uit balans zijn of van voorwaarden afhankelijk zijn of uit zich als een blokkade.

Kundalini
Dit is een vrouwelijke energievorm in het perineum.

Namaste-ji
Is een Harts-verbinding die je aangaat tussen gever en ontvanger van een massage.

Metta-ji
Een 4 tal voorwaarden om een Harts-verbinding te hebben: Vertrouwen, Overgave, Gelijkwaardigheid en Doelloosheid.


Eerste chakra (rood)

Muladhara betekent wortel en dit wortelchakra wordt gesitueerd net onder het stuitbeen. De Muladhara zou het verband leggen tussen het lichaam, de aarde en de manier waarop je je in de wereld beweegt. Elk chakra heeft lichamelijke, emotionele en spirituele componenten. Op lichamelijk gebied hoort het eerste chakra bij problemen met onderrug, dikke darm, botten, heupen en billen. Al deze delen horen bij het onderste deel van het lichaam, waar ook het eerste chakra zich bevindt. Dit zijn veelal de massieve delen die ondersteuning en de basis bieden, zoals het bekken.

Tweede chakra (oranje)

Swadhisthana betekent zoetheid en wordt gesitueerd ter hoogte van het heiligbeen. Hierdoor wordt het ook wel het sacraal chakra genoemd. De Swadhisthana (heiligbeenchakra) wordt verbonden met de geslachtsklier, geslachtsorganen, heiligbeen, bekkengebied, baarmoeder, nieren, blaas, bloedsomloop en waterhuishouding.

Derde chakra (geel)

Manipura betekent schitterend juweel of met edelstenen gevuld en wordt gesitueerd ter hoogte van de navel. De Manipura (navelchakra) wordt gezien als de belangrijkste plek voor het opslaan van energie. Het wordt geassocieerd met de alvleesklier (bloedsuikerspiegel en spijsvertering), maag, galblaas (vertering van vetten), lever (stofwisseling en ontgiften), milt (lymfeklier van bloed), dunne darm, buikholte en vegetatief zenuwstelstel. Dit chakra regelt de spijsvertering en heeft een grote invloed op de werking vanhet onderlichaam, de maag, lever en milt.

Vierde chakra (groen)

Anahata betekent ongedeerd of ongeschonden en wordt gesitueerd ter hoogte van het hart. De Anahata (hartchakra) verbindt de onderste drie chakra's van de instincten met de bovenste drie chakra's van het hogere, menselijke bewustzijn. Dit chakra regelt de werking van het hart, de longen en de ademhaling. Een stabiele bloedsomloop, een sterk hart, een gezond hartritme en een diepe, ontspannen ademhaling duiden erop dat het hartchakra in balans is.

Vijfde chakra (blauw)

Vishuddha, ook wel Vishuddhi, wordt gesitueerd ter hoogte van de keel. De Vishuddha (keelchakra) vormt in het lichaam het klank- en spraakcentrum. Het vijfde chakra (ook wel keelchakra genoemd) verbindt het hartcentrum met het voorhoofdchakra en wordt beschouwd als de bemiddelaar tussen voelen en denken. Dit chakra stemt ze op elkaar af en zorgt er bijvoorbeeld voor dat de ratio niet de overhand krijgt.

Zesde chakra (paars)

Ajna wordt gesitueerd op het voorhoofd en wordt ook wel het derde oogchakra genoemd. De Ajna (derde oogchakra) zorgt als geestelijk centrum voor oplettendheid en bewustzijn. Een belangrijk symbool voor het zesde chakra is Shakti Hakini, een androgyne godheid, die zowel het mannelijke als vrouwelijke aspect vertegenwoordigt (de dualiteit wordt overstegen). Het Ajna-chakra (ook wel derde oog-chakra genoemd) verzorgt de verbinding met de geestelijke wereld en opent de poorten naar intu-itieve kennis en verwijst naar een werkelijkheid die tevoorschijn komt zodra het dualistisch waarnemen van de wereld overstegen wordt en de gedachten tot rust komen. Omdat het voorhoofdchakra de werking van alle endocriene klieren (voor de hormonen) be-invloedt, is het essentieel voor de gezondheid.

Zevende chakra (wit)

Sahasrara wordt gesitueerd boven het hoofd. De Sahasrara (kruinchakra) hangt samen met spiritualiteit en verlichting. Dit zevende chakra heeft te maken met het streven naar hogere bewustzijnstoestanden. Een geopend zevende chakra veroorzaakt een gevoel van diepe vrede en harmonie, voorbij de dualiteit. Dit leidt tot ervaringen van totaal geluk en brengt de verbinding tot stand met een werkelijkheid die voorbij het denken ligt. De energie van dit chakra kan er toe leiden dat men de Mahatma, 'de grote ziel', bereikt.

Lichaam

SpierenRug:
Monnikskap-spier, Brede-rugspier, Langste-spier tussen Grote-Bilspieren, Middelste-Bilspieren, Delta-spieren, Schouder-spieren
Borst:
Hals-spieren, Delta-spieren, Grote-borstspieren, Voorblad, Beenspieren

PerineumTijdens de ejaculatie trekt de musculus bulbospongiosus ritmisch samen en ondersteunt daarmee het naar buiten persen van het ejaculaat.
Ischiocavernosus muscle ondersteunt de erectie van de penis en spant de vagina.

G-spot (Grafenberg) , A-spot (Cervix) en P-spot (Prostaat)
Bekken voor- en achterzijde


Begrippen

Bhakti (Parvati)
Dit is een vrouwelijke energie welke staat voor het manifesteerbare werelds bewustzijn, scheppend en ontvangend. Zij is gehuisvest in het perineum chakra en is een opstijgende kracht welke stroomt van perineum naar ons derde oog chakra door de Ida nadi.

Blaas nadi
Dit is een neerwaarts gerichte energie baan welke uitmond in de galblaas. Heeft als voornaamste doel het afvoeren van (negatieve) energie naar de galblaas.

Bo
Een massagetechniek. Een bo is een zijwaartse beweging vanaf de wervelkolom naar de zijkant van het lichaam toe.

Chakra's (energetische velden)
 1. Perineum: onder stuitbeen, wortel, hoe je je in de wereld beweegt: normen, waarden en conditioneringen
 2. Sacraal: t.h.v. heiligbeen, emoties, geslachtsdelen, blaas
 3. Zonnevlecht: t.h.v. navel, ego en gemoedstoestanden en energie opslag
 4. Hart: mededogen en onvoorwaardelijke liefde, verbindt bovenste 3 chakra's met onderste 3, hartslag, ademhaling
 5. Keel: creativiteit en communicatie, bemiddelaar tussen voelen (hart) en denken (ratio)
 6. 3e oog: tussen de wenkbrauwen, zintuigelijk bewustzijn + intuitie, oplettendheid, hormoonklieren
 7. Kruin: overgave, spiritueel bewustzijn
Chi-bo
Een massagetechniek. Combinatie van een Chi met een bo. (Chi = Prana)

Chi'n
Een massagetechniek. Sterk vergelijkbaar met de Chi-bo, alleen plaats je deze alleen op de onderrug, tegen het bekken aan.

Co-itus
Zoenen en de co-itus zijn zeer moeilijk binnen de tantra. Beide zijn namelijk sterke uitnodigingen om jezelf te verliezen in de gemoedstoestand en de begeerte. Omdat andere energiestromingen zo prominent opkomen is het moeilijk om de Metta-ji en de namaste-ji te blijven ervaren. De gemeenschap ligt sterk in onze conditionering verankert als iets heel bijzonders, iets wat je alleen met iemand doet waar je van houdt. De termen 'slet', 'goedkoop' en 'weggeven' komen al snel op als het op een andere manier beleefd wordt. Hoe moeilijk het ook mag zijn, er moet een duidelijk verschil ingezien worden tussen het samenzijn met je geliefde en het samenzijn met een tantrik. Het is hetzelfde verschil als seks en Tantristische seks. Zolang dat verschil nog niet ervaren is, is het verstandig de coitus achterwege te laten binnen de tantra. Ook als je de tantra wilt gaan beleven met je geliefde. Binnen de tantra leiden de transformaties ertoe dat Parvati opgaat in prana en dat prana zich verdeeld over het gehele lichaam. Dit kan ertoe leiden dat de man, ook al zou hij het willen, geen erectie kan krijgen. De man dermate aanwezig in de Metta-ji, dat elke vorm van fysieke opwinding getransformeerd wordt. Hoewel dit een prachtige beleving is van de tantra, is het onhandig voor de coitus. Wil de man toch een erectie krijgen, zal hij de opwinding moeten laten groeien wat meeneemt dat de Metta-ji verdwijnt.

Dantien punt
Het 1e dantien punt wordt ook vaak zo genoemd, soms ook hara. Gelegen net onder en achter het sacraal chakra, een handbreedte onder de navel.

Dantien punten (voor het opslaan van energie)
3 verschillende punten in het lichaam waar we energie kunnen opslaan. Een dantien (tan tien, tanden) punt is een energetisch veld in het lichaam vergelijkbaar met een chakra echter, een daintien punt is volstrekt neutraal en heeft geen functie behalve het opslaan van energie, ongeacht welke. Er zijn 3 dantien punten: hara (1e dantien) is gelegen in de onderbuik tegen het schaambeen, hart (2e dantien punt) ligt net boven het 4e chakra en mastoid (3e dantien punt) ligt tegen de schedel aan (tevens op de boven gelegen en het hoogste punt van het gehemelte).

Energie baan
Energiebaan in het lichaam, vergelijkbaar met een meridiaan.

Energie-flow
Een hele heftige doorstroming van de energie. Kan zeer heftige gewaarwordingen oproepen. Ook wel Flush genoemd.

Etherische olie Sterk geconcentreerde natuurlijke olie getrokken van blommen of kruiden. Toe te voegen aan een basisolie verkrijg je massageolie.

Extase
Hoge beleving van de opwinding welke ontstaat als Shiva en Parvati bijeen komen en prana ontstaat.

Han Een massagetechniek. Een han is een positie van de hand op een bepaald lichaamsdeel (Han is Chinees voor solo).

Hara
1e dantienpunt gelegen net onder en net achter het chakra chakra, ongeveer een handbreedte onder de navel (Hara betekent buik).

Ida nadi
is het vrouwelijke energiekanaal welke links om de chakra's cirkelt van perineum (basis-chakra) tot diep in linkerneusgat ter hoogte van je derde oog. Door deze nadi stroomt de Shakti (De moeder).

Kalapa
Kalapa, uit balans zijn of van voorwaarden afhankelijk zijn. Kalapa (Pali) betekent letterlijk 'ondeelbaar deeltje'. Deze deeltjes vertonen in een oneindige variatie de basiseigenschappen van materie: massa, cohesie, temperatuur en beweging. Samen vormen ze structuren die enige duurzaamheid lijken te hebben, maar in feite zijn ze allemaal samengesteld uit miniscule kalapa's die in voortdurende toestand van ontstaan en verdwijnen verkeren. Dit is de uiteindelijke werkelijkheid van materie; een constante stroom van opkomende en verdwijnende deeltjes maar in wezen niet bestaand. De duurzaamheid wordt gegeven door de waarde die wij eraan geven en zodoende kan het een blokkade worden, een onbalans in het lichaam. Als waarde gegeven wordt aan de kalapa komt deze op en blijft voor langere tijd bestaat en vormt zodoende een blokkade. Binnen de meditatieoefeningen leer je om kalapa's weg te ademen vanuit de hara.

Kundalini
Een verhevener variant van prana. Ligt in onze perineum en is een vrouwelijke energievorm. Komt tot ontwikkeling bij zeer intense spirituele groei of beoefening. Heeft in directe zin niets met tantra te maken.

Linkerhand
De linkerhand is de gevende hand, de rechterhand is de ontvangende hand.

Mastoid
3e dantien punt, gelegen hoog in de nek tegen het achterhoofd aan.

Metta-ji
Heilige ruimte of heilige afspraak. Metta (Pali) betekent 'liefdevolle aandacht' en is in het Boeddhisme een van de vier verheven toestanden van de geest. Metta-ji is een samenvoeging van vertrouwen, overgave, gelijkwaardigheid en doelloosheid. Metta-ji is het actief deelnemen en ervaren van metta ofwel universele liefde.

Massageolie
Vermenging van basisolie met meerdere etherische olie.

Namaste-ji De hartsverbinding in de praktijk aangaan, je connecten op spiritueel niveau met iemand anders, ook wel "ik buig in de god in jou" of "de ziel in mij, "groet de ziel in jou". Hierbij worden de handen tegen elkaar geduwd, de handpalmen raken elkaar, de vingers wijzen naar boven en zijn iets richting het hoofd gebogen. Hierbij wordt vaak een lichte buiging gemaakt.

Perineum
Gebied tussen de anus en de plas-opening. Einde van de Sushumni nadi en de basis van het 1e chakra.

Pijnpunt
Bewust uitdelen van een pijn om de opwinding te temperen.

Pingala nadi
Is het mannelijke energiekanaal welke rechts om de chakra's cirkelt van perineum tot diep in linkerneusgat ter hoogte van je derde oog. Door deze nadi stroomt de Shiva (de vader).

Prana
De levensenergie. Ontstaat onder andere bij de samenkomst van Shiva en Shakti. De aanmaak van prana (1e transformatie) geeft als sub-energie de fysieke opwinding. Deze fysieke opwinding kan doorgroeien naar euforie, verliefdheid, lach- of huilbuien, seksuele energie of geilheid. Als de geilheid groter wordt dan de prana zal de geilheid gaan leiden, dit is een energie met een doel en een hiarchie en er is geen sprake meer van tantra. Omdat geilheid doorgaans beter (en soms ook fijner) aanvoelt dan de prana is het verleidelijk deze energie leidend te maken. Een oplossing (instrument) biedt de tantristische seks (zie elders is dit boek) waarin de seksuele energie zijn rol heeft en ook groot mag zijn maar waarin de prana-stroming altijd groter blijft. Zo kan vanuit de neutrale observatie van prana genoten worden van de seksuele energie.

span style='background:#333388'>Shiva
Dit is de mannelijke energie welke staat voor zuivere ongemanifesteerde kosmisch bewustzijn, gevend en actief. Het is een neerdalende kracht welke huist in ons kruin-chakra en stroomt naar ons perineum door de Pingala nadi.

Sushumna nadi
(Sushumni) Het kanaal wat geopend wordt bij bijvoorbeeld Reiki, SKHM of Pranic Healing. Het loopt vanaf onze kruin chakra tot onze perineum chakra en doorloopt en verbindt al onze chakra's. Door deze Sushumna nadi stroomt prana, onze levensenergie.sweda: Het therapeutische lichaamswerk (cikitsa) binnen het Tibetaanse Boeddhisme.

Sweda
Het cre-eren van balans tussen Shiva en Parvati.

Tantrika
Een (vrouwelijke) lerares met een afgeronde opleiding in tantra. 1e graad uit 3.

Tji'n
Massagetechniek waarbij je een rechte beweging maakt over een spier.

Transformatie
Verschuiving van prana van seksuele energie naar helende energie naar spirituele energie.
Hartsverbinding

Het hebben van een hartsverbinding tussen Tantrika en Tantrik is erg belangrijk. Liefdevolle aandacht of Universele liefde of het hebben van heilige afspraak ofwel Metta-ji genaamd. Metta-ji is een samenvoeging van vertrouwen, overgave, gelijkwaardigheid en doelloosheid. De ~Gevoels-oefeningen~ helpen om meer je gevoel en verbondenheid te voelen. De Namaste-ji groet uitspreken en/of doen en een korte Omhelzingsmeditatie is een goed begin.


Vera Helleman heeft een aantal statements over hoe je je hart kunt openen e.a.
Vera Helleman op Youtube
 • Kijk je naar wat je niet hebt, dan krijg je ook niet iets terug.
 • Wanneer je je ogen opent voor de schoonheid en wat er wel is, ervaar je vreugde en overvloed.
 • Het openen van het hart is niet iets wat je kunt doen.
 • Het openen van het hart is iets van wat van nature gaat, het is een natuurlijke beweging vanuit energiecentra in onszelf en het hart is al open.
 • Het gros van de mensen vinden het openen van het hart spannend en willen zichzelf beschermen, dat doen ze b.v.b. door een ander slechts vluchtig aan te kijken.
 • Open je hart door te stoppen het te sluiten, je hoeft niets te doen.
 • Goed, met aandacht kijken, verbindt je volledig met de ander of met een object.
 • Het is wennen, want de intensiteit van leven komt weer door je heen en dat hebben we onderdrukt, de deksel moest op die stoomketel.
 • Toen we al die nare gevoelens gingen onderdrukken, zijn we ook niet meer open gaan staan voor alle schoonheid in het leven.
 • Je ziet dat alles beweegt en niets is persoonlijk, totdat jij het persoonlijk maakt, als je dat achterwege laat dan ben je een transformatiekanaal waar alles door je heen gaat.
 • Als je het "mijn" maakt kom je in een dodelijk vermoeide spiraal, dat als het "mijn" niet goed is moet je het weer oplossen of organiseren.
 • In de dualiteit is het 3D, in non-dualiteit is het Multi-D.
 • Geluk is niet "krijgen wat je wilt", maar "willen wat je krijgt”.
 • Geluk is de afwezigheid van ego, het willen, het krijgen en het worden.
 • Geluk is een toestand van zijn, het is je ware aard.
 • Liefde is wat je bent, alles is liefde.
 • Liefde die geen tegenstellingen kent en onschuldig is.
 • Je bent instrument in het gebeuren, dan ben je vrij.
 • De werkelijkheid zit zo ingewikkeld in elkaar, dat je eigenlijk niet kiest.
 • "Het mag er zijn" is meer "het is er".

Over communicatie door praten
 • Communicatie kan ook op telepatisch niveau.
 • Met praten maak je op Mind level contact.
 • Te praten om je hart te openen.
 • Praten moet door een vertaalcentrum.
 • Interpretatie's worden gemaakt.
 • Praten om zijn gedrag te manipuleren?
 • Het gaat dieper als je elkaar aankijkt zonder een woord te zeggen.
 • Vanuit stilte verbinding maken.
 • Inademen om de ander tot je hart toe te laten.

Jan Geurtz heeft een aantal richtingaanwijzers voor een spirituele relatie
Boek van Jan Geurtz, Bevrijd door liefde
 • Beide partners zijn zelfstandige volwassen mensen die geen enkel recht op elkaar hebben.
 • Beide partners zijn zelf verantwoordelijk voor al hun gevoelens, zowel de leuke als de pijnlijke.
 • Je bent alleen verantwoordelijk voor je eigen geluk en lijden, en niet voor dat van je partner.
Vaak hebben we contacten en relaties waarbij ons ego een grote rol speelt en we een ander begeren of erkenning van de ander willen hebben. Als we ons afgewezen voelen reageren we met verzet en zelf-afwijzing We kennen een voortdurend streven om ons goed en waardevol te voelen, en om afwijzing en zelf-afwijzing te vermijden.
Gevoels-oefeningen (ontleend aan Spiegelogie)

Spiegelogie & Fanclubs


1. Harmoniseer de energie in de groep

Hou elkaars handen vast, sluit de ogen, haal diep adem, kom tot rust, concentreer je aandacht op je gevoelens los van je gedachten.

Aanzoek:
Wij vragen de steun van iedereen in het Universum. want iedereen is in bewustzijn met ons verbonden, en deel van onze oneindige intelligentie, om ons te helpen ontwaken, om ons te helpen ons hart te openen, om ons te inspireren en kracht te geven om elkaar te steunen opdat wij allen de waarheid over onszelf kunnen ervaren. Wij vragen om steun in bewustzijn om op ieder moment met iedereen en alles in het Universum onze verbondenheid te voelen opdat wij naar waarheid kunnen zeggen en voelen: (allen) wij zijn een

Stel je nu voor dat je groter en groter groeit.
Dwars door het plafond,
ver boven het huis,
de provincie, dit land,
dit continent, deze planeet,
zo groot als het totale universum...


2. De liefdesverklaring
 • Ik voel, met onvoorwaardelijk vertrouwen, dat ik het hele Universum ben en alles wat ik zie ben ik zelf.
 • Ik voel vanuit mijn diepste wezen de kracht van het zijn wie ik ben.
 • Ik voel de bereidheid en ben klaar voor het uitoefenen van de macht van het zijn wie ik ben.
 • Ik voel de zachtheid van mijn eigen macht en ik weet absoluut zeker dat mijn macht de macht van de vrede is.
 • Ik ben zo overtuigd van mezelf en zo vol vertrouwen, dat ik niets anders hoef uit te stralen dan oneindige en onvoorwaardelijke liefde.
 • Ik voel volledig de oneindige verscheidenheid van mijn zijn.
 • Ik voel de warmte en de vrede van het onvoorwaardelijk houden van mijn oneindige zelf.
 • Op dit diepe gevoelsniveau geef ik me over aan de macht van mijzelf, in volledig vertrouwen op mijn onvoorwaardelijke liefde en steun voor alles wat ik ben.
 • Ik aanvaard alles wat ik zie als de uitdrukking en gewaarwording van die macht.
Glimlach, stel je voor dat je groter en groter groeit. Tot aan het plafond, boven de huizen uit steeds groter...


3. Zelfverheerlijking
 • Ik ben totaal in harmonie met de perfectie van het Universum.
 • Ik vertrouw absoluut dat deze harmonische perfectie in mij, door mij en als mij werkt, precies zoals ik nu ben.
 • Ik weet vanuit mijn diepste wezen, dat deze harmonische perfectie de enige werkende kracht in het Universum is.
 • Ik vertrouw fundamenteel dat deze harmonische perfectie ieder moment mijn menselijke ervaring steunt.
 • Ik ervaar onvoorwaardelijk de harmonische perfectie van het Universum en uit die in elke activiteit van mijn leven.
 • Ik verheerlijk mezelf in de overvloed die de harmonische perfectie van het Universum mij rijkelijk schenkt.
 • Opgewekt maak mijzelf groter in deze uitspatting van onvoorwaardelijke liefde en steun die mij, alles en iedereen in het Universum voortdurend en onophoudelijk omgeeft.

Open de ogen, kijk elkaar diep in de ogen en laat de handen los.


4. De gevoelservaring
 • Sluit de ogen, haal diep adem, kom tot rust en richt alle aandacht op je lichaam. (pauze)
 • Voel het gevoel, los van elke gedachte die je erover hebt. (30 sec pauze)
 • Voel de energie, de kracht in het gevoel. ( 30 tellen pauze)
 • Glimlach en voel liefde voor het gevoel. (Halve minuut pauze)
 • Voel liefde voor de kracht in het gevoel. (30 tellen pauze)
 • Blijf glimlachen en voel liefde voor jezelf terwijl je die liefde en die kracht voelt. ( pauze tot iedereen zijn ogen weer heeft geopend)

5. Dankbaarheid

Ogen dicht, glimlach, wek aandacht op voor het gevoel van dankbaarheid. (korte pauze)
Wij voelen onze dankbaarheid voor de overvloed van liefde die ons geschonken wordt en laten die dankbaarheid groeien en groeien.


6 Mindful ademhalen

Ik adem in en kalmeer mijn lichaam.
Ik adem uit en glimlach.
Aanwezig in het huidige moment, weet ik dat dit een wonderbaarlijk moment is.
We kunnen op elk moment van de dag bewust ademhalen en de eerste 2 regels bedenken.


7 Namaste-ji, de Boeddhistische groet brengen

Ik groet het goddelijke in jou! of Ik groet de Boeddha-natuur in jou!


8 Omhelzingsmeditatie van Thich Nhat Hanh

De omhelzings-meditatie is een aandachtsoefening. Bij het inademen weet ik dat mijn dierbare in mijn armen is en leeft. Bij het uitademen is ze me zo dierbaar. Als je diep ademhaalt op die manier en de persoon van wie je houdt vasthoudt, dringen de energie van zorg, liefde en mindfulness door in die persoon en zal ze worden gevoed en bloeien als een bloem...