Begrippen
Bo
Chakras
De-Armouring
De-volle-blaasmassage
Duo-yoga
Ervaringen
Gevoels-oefeningen
Han
Handen-voeten-gezicht
Hartsverbinding
Home
Idee-voor-Tantra-en-Bdsm
Index
Lichaam
Linker-rechterhand-techniek
Links
Massage-video
Massage-volgorde
Masseren-van-ledematen
Praktijk-Tantra-en-Bdsm
Prasritaka
Sacred-Kink
Tantra
Tantra-algemeen
Tantra-en-Bdsm
Tantra-massage
The-New-Tantra
Tji
Trillen-en-pulseren
Tussen-de-benen
Under-Editor
Vedische-massage
Wiegen
X-Y-massage
Yab-yum
Yoga
Zetten
Yab-yum (de vereniging)

Yab-yum is Tibetaans voor vader-moeder.
De Yab-yum houding is eigenlijk bedoeld als meditatiehouding.

In een Yab-yum houding komen de volgende aspecten gelijk te liggen:
- de ademhaling
- de chakra's
- de hartslag
- minimaal 1 oog

Er zijn 5 verschillende posities met een keur aan variatie:
- Sukha-padma asana; de vrouw zit op de man
- Viparita-rati asana; de vrouw ligt op de man
- Vyanthyastha asana; de lichamen gekruist, liggend
- Vipasyastha asana; de hoofden bij de voeten
- Grantha asana; ineengestrengeld (ongeacht hoe)


de lotus

Op gelijke hoogte en een groot huid-op-huid contact.
Als de vrouw zich omdraait heb je een achterwaartse lotus.
hart tegen hart

Plaats je rechterhand op het hartchakra van de ander en plaats je linker-
hand over de rechterhand van de ander. Let niet alleen op de hartslag, 
maar ook op de energetische uitwisseling van 'hart tegen hart'.
een oog liefde

Buig naar elkaar toe en de linkeroog bij tegen het linkeroog van de ander
plaatsen. Als je elkaar nu aankijkt zie je alleen een vage schim, blijf echter 
kijken. De armen kunnen elkaar omhelzen.
open boek

Ga met de ruggen tegen elkaar zitten, leun licht tegen elkaar maar zorg
dat je geen druk op de ander legt. Als de ene beduidend kleiner is kan 
deze op een kussen gaan zitten. Doordat de chakra's tegen elkaar aan 
liggen maak je met elk chakra contact, doordat je met de rug tegen elkaar 
leunt zal voornamelijk "datgene wat geweest is" voelbaar zijn. Aangezien 
de meeste van de kalapa's is het verleden huizen toon je dus veel van je-
zelf, vandaar de benaming: open boek.
de liggende kraai rust

Lig beide op de rug en tegen elkaar met de binnenste arm op de ander.
de schommel

Als de man steunt op handen en voeten, achterover geleund in de eigen 
armen en de benen gebogen naar voren dan kan de vrouw over de benen
van de man plaatsnemen. Door elkaar nu bij de schouders/rug vast te 
houden ontstaat er een balans. In deze houding moet de vrouw wel met 
de voeten op de grond kunnen komen, lukt dit niet dan kan je gebruik 
maken van een kussentje. Het is een ietwat lastiger toepasbare houding. 
Varianten op de schommel zijn:
De man kan nu hoger op gaan zitten (meer naar voren en leunend op de 
tenen) zodat de vrouw helemaal op zijn schoot rust. Hij kan naar voren 
buigen zodat de vrouw in zijn handen komt te rusten. Bouw dit langzaam 
op, beweeg langzaam, voel je evenwicht en speel hiermee.
De man kan ook de benen van de vrouw naar achteren zwaaien zodat zij 
ook alleen nog maar op zijn schoot rust. Zodoende wordt de schommel 
groter en kan er ook heen en weer bewogen worden.
de boterlamp

In deze houding zitten beiden op de grond waarbij de ene met gestrekte 
benen en de andere met de benen over die gestrekte benen zit, zodat de 
perinea van beide personen zo dicht mogelijk bijeen komen te liggen. 
Om balans te vinden strek je de armen naar achteren en je leunt in je 
eigen armen. Varianten van de boterlamp zijn:
Boterlamp met gestrekte hals; dezelfde huiding maar gooi nu je hoofd zo 
ver mogelijk naar achteren, strek je rug, bol je rug en duw de perinea 
tegen elkaar.
staand en staander


Overgang vaan Yab-yum naar massage

Ga van de yab-yum naar de massage en vandaar uit naar de yoga of de
meditatie. Maak gebruik van je humor en je fantasie en zolang je in Metta-ji 
verkeert zal dit de prana energiestroming alleen maar doen vergroten.
Vaste stand
Zitstand
De lotus ligt stil op het water 

De lotus ligt stil op het water; liggend is qua positie voor sommigen fijner 
dan zittend (lotus houding). Als je gaat liggen is het een logische keuze als 
de lichtste persoon (vaak de vrouw) op de sterkste persoon (vaak de man) 
gaat liggen. Zorg ook hier dat de chakras gelijk liggen, de (buik) ademhaling 
gevoeld wordt en de hartslag tegen elkaar liggen. Beweeg zo weinig mogelijk, 
gebruik de armen/handen wel om het contact te vergroten maar hou het bij 
een lichte streling. Dobber als een lotus stilletjes op het water, niets meer.
Es Sibhahheh

Binnen de Kum nye is de techniek veel meer bedoeld om verbinding te kunnen 
maken en is de beste variant op de lotus houding. Er zijn vele varianten 
denkbaar, een overzicht:

Zwemmen met gestrekte hals

Zwemmen met gestrekte hals; De gestrekte hals komt vaker voor (boter-
lamp met gestrekte hals). Door de hals te strekken komt Shiva vrij en wordt 
een stevige neerwaartse energiestroming ervaren.
De lotus ligt op schuimend water

De lotus ligt op schuimend water; Dezelfde oefening maar nu in actieve zin, 
alsof je meewoelt in onstuimig water. Plaag elkaar met de kunst de prana als 
leidend te houden en elke andere energie daar secundair aan te laten zijn.
Drijven op de rug en hart tegen hart
De Kraai rust
Omgekeerde stand van de kraai
Gesloten aarde

Gesloten aarde; alle aardse chakras (voeten en perineum) worden afgesloten 
door de handpalm op de voetzool en het perineum tegen het perineum te 
plaatsen.
Srivatsa

De Srivatsa is een oneindige knoop en staat samen met de sri-yantra symbool 
voor het Tibetaans boeddhisme. Door beiden te gaan liggen en de benen over 
elkaar heen te kruisen en de handen op elkaar wordt ook een gesloten kring 
geformeerd.
Voer de srivatsa nogmaals uit maar nu met opgetrokken knieen zodat je met
de handen de voetzolen kunt sluiten. Zo combineer je de bovenste 2 houdingen.
Hart op hart

Hart op hart; een zeer eenvoudige wijze om een gesloten kring te formeren. 
Plaats je rechterhand op het hartchakra van de ander en plaats je linker-
hand op de hand van de ander die reeds op jouw hartchakra ligt. 
Deze houding kan zowel liggend als zittend.
Hart op hart zittend
De natte Aarde, zittend

De natte aarde; de voeten zijn voor velen letterlijk een gevoelig onderwerp
en is daarmee en prima instrument om mee te werken. Bouw langzaam de 
energie op maar zorg dat je nooit de grens van irritatie overschrijdt, ook 
hier moet prana leidend blijven. Kus, lik, knabbel, bijt, wrijf en wees 
origineel. Als je het vies vind om aan de voeten te likken, dan zit je niet in 
je Metta-ji.
De natte aarde, liggend
Bos en heide

Hier geeft de vrouw zich volledig over aan de man. De vrouw leunt tegen 
de man aan waarbij de man met de voeten/benen de benen van de vrouw kan 
openen en de handen vrij heeft om het lichaam te verkennen. Ook kan de 
man met het hoofd op onderzoek. In deze houding kan je een vrouw 
werkelijke "gek" maken, maar ook jezelf. Verlies niet de controle, zeker 
niet de Metta-ji en nimmer de prana. Deze houding kan ook andersom zodat 
de vrouw achter de man zit.
Lepeltje-lepeltje is bekend en geeft voor de persoon die achter ligt een 
vergelijkbare vrijheid als met "bos en heide".
Omgekeerde kraai

We kennen al "de kraai rust", in dit geval rust hij niet. Speel met het orale 
deel, plaag en daag uit. De vrouw ligt boven (kan ook andersom) en heeft nu 
dus de controle over wat de man wel of niet kan en mag.

Zie andere Tantra praktijken:

Praktijk-Tantra-en-Bdsm
The-New-Tantra
De-Armouring
Sacred-Kink

.EHomePrevNext