Begrippen
Bo
Chakras
De-Armouring
De-volle-blaasmassage
Duo-yoga
Ervaringen
Gevoels-oefeningen
Han
Handen-voeten-gezicht
Hartsverbinding
Home
Idee-voor-Tantra-en-Bdsm
Index
Lichaam
Linker-rechterhand-techniek
Links
Massage-video
Massage-volgorde
Masseren-van-ledematen
Praktijk-Tantra-en-Bdsm
Prasritaka
Sacred-Kink
Tantra
Tantra-algemeen
Tantra-en-Bdsm
Tantra-massage
The-New-Tantra
Tji
Trillen-en-pulseren
Tussen-de-benen
Under-Editor
Vedische-massage
Wiegen
X-Y-massage
Yab-yum
Yoga
Zetten
Tantra Algemeen

Tantra wordt vaak geassocieerd met oosterse religie, ongeremde seks en de
standjes van de Kama Sutra. Wat is Tantra eigenlijk?

Het woord Tantra komt uit het Sanskriet. Het woord Tantra is afgeleid van tan, 
wat zoveel betekent als "uitbreiden, vergroten, verspreiden, voortgaan, weven, 
naar voren brengen, uiten, laten zien". Tantra wordt wel vertaald als "kosmisch 
weefsel", bestaande uit verschillende energieen. Het hele universum wordt 
voorgesteld als bestaande uit energieen en stadia van bewustzijn die altijd en 
in alles aanwezig zijn. Wij maken, net als alle leven, elke materie en elk soort 
energie en net als onze voorouders, deel uit van deze kosmische energie, die 
ook wel universele liefde wordt genoemd.

Tantra is daarmee een eeuwenoude oosterse levensvisie die er vanuit gaat 
dat je seksuele energie je basis-levensenergie is. Bij de meeste mensen is 
hun levensenergie echter in meer of mindere mate geblokkeerd. Het vrij-
maken van die energie in het lichaam is in de tantra een belangrijke stap om 
ten volste, bewust en verbonden met alles en iedereen te kunnen leven

Een pure "jij" dus.

Tantra gaat daarnaast over het vergroten van je bewustzijn op alle vlakken 
van het leven
. Het gaat over kunnen zien en ervaren wat er in je leeft, of dat 
nu vreugde, opwinding, verdriet, pijn of weerstand is, en dat helemaal omarmen. 
Tantra gaat over steeds meer in contact komen met wie jij werkelijk bent 
(los van rollen en uiterlijkheden), maar ook over het verbinden van mannelijke 
(yang) energie en vrouwelijke (yin) energie
. Het samensmelten van deze 
energieen kan zowel tussen jou en een ander gebeuren, als ook in jezelf.

De missie van Tantra is dat we echtere, meer complete mensen worden door 
de ons eigen sensuele spiritualiteit te erkennen en te stimuleren. Het middel 
daarvoor is het bereiken van extase. In een extatische toestand stroomt de 
levensenergie optimaal door de zeven energiecentra (chakra's) van het lichaam 
en hebben we optimaal contact met de kosmische energie
. Vanwege het 
energetische evenwicht dat daardoor ontstaat, komen zowel lichaam als psyche 
beter in balans, waardoor we een hogere staat van bewustzijn kunnen bereiken. 
Extase heeft dus een helende werking. We ontdekken verborgen, onder-
drukte delen van onszelf. Met Tantra kan iemand maximaal van het leven 
genieten door zelf opgelegde of cultureel bepaalde beperkingen, zoals schuld 
of schaamte, te doorbreken. Bewust of onbewust zijn we ons hele leven op 
zoek naar het terugvinden van die energie. Helaas worden wij daarvan 
afgehouden door het najagen van een orgasme, zonder ooit de toestand van 
gelukzaligheid die daarachter ligt te bereiken
.

Tantra gaat over het cre-eren van meer bewustzijn en het vrijmaken van 
je seksuele energie
. Behalve dat dat laatste via seks kan, kan dat ook op een 
niet-erotische manier via lichaamswerk en meditatie. Als tantra al een doel 
heeft, dan is dat een bewust en gelukzalig leven leiden. De weg er naar toe is 
echter veel belangrijker. Tantra is niet doelgericht, maar gaat vooral over het 
ervaren van 'de weg'
.'


(1e) transformatie naar prana

Prana (vitale levensstromen) ontstaat door de samenkomst van Shiva 
manlijke energie)
 en Parvati (vrouwlijke energie), dit is de eerste 
transformatie. Zie voor een uitleg van Prana, Shiva en Parvati, het onderwerp 
Chakra. Deze aanmaak gaat (relatief) plotseling, en geeft een opwindend, 
sensueel en soms zelfs geil gevoel. Dat is de reden waarom prana in het westen 
vaak seksuele energie wordt genoemd. Maar niet prana geeft de opwinding welk 
we ervaren, maar de plotselinge aanmaak van prana. 
Als prana aangemaakt wordt is de volgende stap het laten stromen van deze 
prana. Je kunt deze energie door het hele lichaam laten stromen door 
massage specifieke ademhalingsoefeningen, visualisatie, yoga en meditatie.
Het gehele lichaam wordt zodoende gevuld met prana, gevoeliger en uiteindelijk 
sensitiever. Met prana kan je hele mooie dingen doen (zie tantristische seks), 
maar het blijft een tijdelijke energie. Wellicht blijft de opwinding dagen in je 
lichaam maar na die dagen verdwijnt het. Het mooie van Tantra is dat het 
omgezet kan worden in een bestendige energievorm. 
Eigenlijk begint hier pas de ware Tantra.


(2e) transformatie naar helende energie

Deze transformatie wordt Shakta Tantra genoemd; helende Tantra
Nu prana aangemaakt is kunnen we deze gaan verspreiden over het gehele
lichaam
. Niet alleen fysiek, maar middels chakra's, auralagen, nadi's en '
marmapunten kunnen we prana ook door laten stromen naar het gehele 
energetische lichaam. Op het moment dat er zich een kalapa (stremming) 
voordoet op een van deze lichamen, kunnen we prana bewust daarheen laten 
stromen. Zie voor een uitleg van Chakra's, Nadi's en Kalapa, het onderwerp'
Chakra 


(3e) transformatie naar spirituele energie

Deze transformatie wordt Tantra Yantra genoemd.
Bij de Shakta Tantra vindt er een transformatie plaats van prana naar 
helende energie op het fysieke, emotionele en/of mentale lichaam. Bij de 
Tantra Yantra vind er een transformatie plaats naar de spirituele energie 
op het spirituele/Karmische lichaam (inzicht).
Als een persoon in redelijke balans en heling niet urgent is, zal je binnen de 
Tantra gaan ervaren dat er een geheel andere energiestroom aandient. 
Nu is het niet prana wat een kalapa aandoet, maar prana wat eerst het 
gehele lichaam voedt en vervolgens dit gehele lichaam optilt naar een hoger
niveau. De gewaarwording welk je krijgt is alsof je letterlijk opgetild wordt, 
besef van tijd en ruimte kwijtraakt en ook niet precies meer weet met wie 
je bent. Alle aardse aspecten lijken van secundair belang te worden en de 
hogere chakra's worden krachtig aangesproken.

Doorgaans gaat dit zeer geleidelijk en voelt het een beetje als dromen. 
Soms kan dit zeer abrupt gaan, we spreken dan van een Energy-flow of een 
flush
. Bij een dergelijke flush gaat prana zeer snel en zeer krachtig door 
het gehele lichaam en vindt er tegelijk transformatie plaats. De eerste keer 
kan dit beangstigend zijn en zeer emotioneel. De piek van een dergelijke 
flush duurt meestal een half uur, maar iemand kan nadien er dagen "last" 
van hebben. Zorg dat je begeleidt wordt door een ervaren tantrik.


Oneindige Knoop (het symbool voor Tantra)
Tantrakring

Een tantrakring is een bijeenkomst van tantrics (tantra-beoefenaars).
Een tantrakring bestaat doorgaans uit een gelijk aantal mannen en vrouwen 
en wordt voorgezeten door een tantriki of trantika. 
Deze persoon is tevens de energiedrager en bestaat doorgaans uit maxi-
maal 12 personen. Als er meerdere personen participeren, zijn er meerdere 
energiedragers, doch een persoon die de bijeenkomst voorzit. 
De tantrakring is afkomstig uit de Indiase varianten van tantra.

Meditatie

Een tantrakring kent een vaste structuur. 
Na binnenkomst is er eerst een ontmoeting met alle beoefenaars en zal 
de tantriki uitleg geven. Vervolgens gaat iedereen om en om in een cirkel 
zitten en wordt de tantrakring opgebouwd. Men gaat ervan uit dat de 
linkerhand de gevende en de rechterhand de ontvangende hand is. Middels 
meditatietechnieken en het vasthouden van elkaars handen zou de energie 
met de klok mee circuleren.

Ontmoeten

Binnen de tantra is de vrouw altijd de leidende persoon. 
Het is nu aan de vrouwen om de mannen te gaan ontmoeten door tegenover 
een man plaats te nemen. Om de paar minuten wisselen de vrouwen van 
plaats zodat ze aan het einde tegenover elke man gezeten hebben. 
Aan het einde van dit ontmoeten dient de vrouw haar partner voor de 
avond te kiezen.

Sessie

De rest van de tantrakring wordt ingevuld met oefeningen bestaande uit 
meditatie, yoga of massage. Deze oefeningen worden aangereikt door 
de tantriki.

Afsluiting

Aan het eind van de kring wordt er afgesloten en vindt er een kort 
nagesprek plaats.


zie verder Tantra-massage of beter eerst Hartsverbinding
of alternatieven als Tantra-en-Bdsm of The-New-TantraHomePrevNext