Begrippen
Bo
Chakras
De-Armouring
De-volle-blaasmassage
Duo-yoga
Ervaringen
Gevoels-oefeningen
Han
Handen-voeten-gezicht
Hartsverbinding
Home
Idee-voor-Tantra-en-Bdsm
Index
Lichaam
Linker-rechterhand-techniek
Links
Massage-video
Massage-volgorde
Masseren-van-ledematen
Praktijk-Tantra-en-Bdsm
Prasritaka
Sacred-Kink
Tantra
Tantra-algemeen
Tantra-en-Bdsm
Tantra-massage
The-New-Tantra
Tji
Trillen-en-pulseren
Tussen-de-benen
Under-Editor
Vedische-massage
Wiegen
X-Y-massage
Yab-yum
Yoga
Zetten


Linkerhand-rechterhand-techniek:  om oorzaak en gevolg te vinden

Dit is een techniek die zeer toepasbaar is binnen de sweda maar ook bij tantra 
is te gebruiken. Het is bedoeld om de "oorzaak-en-gevolg" van blokkades op te 
sporen en om energie van plaats A naar plaats B te brengen.
Zoals in dit boek al reeds beschreven gaat de dharma er van uit dat een fysieke 
gewaarwording altijd een energetische oorzaak, deze oorzaak kan echter een 
weer een gevolg zijn van een andere blokkade.

Conditionering -> negatief zelfbeeld -> stress -> hoofdpijn.

Zonder dat de tantriki dit verhaal kent kan hij gaan ervaren waar de blokkade en 
diens veroorzaker zit. Bij de tantra meditatie wordt geleerd dat de linkerhand 
de gevende en de rechterhand de ontvangende hand is. Dit gegeven gaan we nu 
gebruiken om stuk voor stuk de oorzaak van het gevolg te achter halen.

Plaats je rechterhand op het hoofd (hoofdpijn) en wacht tot je een gevoel in je 
hand krijgt, de andere hand ligt/masseer waar dan ook neutraal op het lichaam.

Ervaar of de hoofdpijn een grote/kleine Shiva of Parvati is.
 
Scan nu over het lichaam (dit kan masserend) over de chakra's, blijf dit doen 
totdat je een vergelijkbare gewaarwording in je linkerhand voelt (stel dat je dit 
voelt op de 3e chakra). Je weet nu dat een blokkade in het 3e chakra de hoofd-
pijn doet veroorzaken.
 
Leg nu je rechterhand op het 3e chakra en ga met je linkerhand opnieuw scannen, 
blijf dit doen totdat je een vergelijkbare gewaarwording in je linkerhand voelt 
(stel dat je dit voelt op de 2e chakra). Je weet nu dat een blokkade in het 2e 
chakra de blokkade in het 3e chakra doet veroorzaken.

Leg nu je rechterhand op het 2e chakra en ga met je linkerhand opnieuw scannen, 
blijf dit doen totdat je een vergelijkbare gewaarwording in je linkerhand voelt 
(stel dat je dit voelt op de 1e chakra). Je weet nu dat een blokkade in het 1e 
chakra de blokkade in het 2e chakra doet veroorzaken.


Omdat je bij het hoofd reeds ervaren is of de hoofdpijn veroorzaakt wordt door 
een te grote/kleine Shiva of Parvati weet je ook welke energie je dient af te 
voeren of aan te vullen. Het is niet te zeggen waar je nu dient te beginnen. 
Dat van top-down en bottum-up zijn. Ervaar dit elke keer weer anders en voel aan 
wat nodig is.
HomePrevNext