Begrippen
Bo
Chakras
De-Armouring
De-volle-blaasmassage
Duo-yoga
Ervaringen
Gevoels-oefeningen
Han
Handen-voeten-gezicht
Hartsverbinding
Home
Idee-voor-Tantra-en-Bdsm
Index
Lichaam
Linker-rechterhand-techniek
Links
Massage-video
Massage-volgorde
Masseren-van-ledematen
Praktijk-Tantra-en-Bdsm
Prasritaka
Sacred-Kink
Tantra
Tantra-algemeen
Tantra-en-Bdsm
Tantra-massage
The-New-Tantra
Tji
Trillen-en-pulseren
Tussen-de-benen
Under-Editor
Vedische-massage
Wiegen
X-Y-massage
Yab-yum
Yoga
Zetten
Mijn idee voor een Tantra Bdsm sessie

Het zou mooi zijn om op een makkelijke manier echt contact te maken, op te 
gaan in het hier en nu en ontspannen gewaarzijn te ervaren, zonder meer. 

Zonder verwachtingen en in dankbaarheid de dingen te aanvaarden zoals ze 
komen. Met vertrouwen, gelijkwaardigheid, overgave en doelloosheid als 
uitgangspunt. 

Mooie woorden, maar wat betekent dat in de praktijk?
Echt contact maken doe je door elkaar aan te kijken, elkaar aan te raken, de 
tijd te nemen en je hart te openen. Je hart openen doe je door te stoppen 
met het te sluiten, je hoeft daar niets voor te doen. 
Laat opkomende gedachten toe en laat ze weer voorbij gaan, heb geen oor-
deel en trek geen conclusie's.

Doe handelingen langzaam, met volledige aandacht en verbindt je met de 
ander of met het object van je handeling.

Maak niets persoonlijk en zie je zelf als transformatiekanaal waardoor alles 
heen gaat. Prestatie en resultaat zijn van ondergeschikt belang, je hoeft 
geen goede indruk te maken en er is geen doel behalve ontspannen gewaar-
zijn door bewustwording van gevoel en schoonheid.

Beleef een contact alsof het eenmalig is en probeer, hetgeen je ervoer en 
voelde, niet permanent te maken door veelvuldig te herhalen.

Maak makkelijk echt contact en laat het ook weer makkelijk los en bedenk:
- Je hebt in een contact of relatie nergens recht op.
- Je bent zelf verantwoordelijk voor leuke of onprettige gevoelens.


Om in de stemming te komen een aantal oefeningen in een kring
(ontleend aan Spiegelogie, zie Gevoels-oefeningen)

1. Energie in de kring harmoniseren: 
   Hou elkaars hand vast, sluit je ogen en haal diep adem, kom tot rust, 
   concentreer je aandacht op je gevoelens los van je gedachten.
2. De gastvrouw/tantrika leest de Liefdesverklaring voor 
    (om je gevoel te omhelzen).
3. De gastvrouw/tantrika leest de Zelfverheerlijking voor 
    (om jezelf een heerlijk gevoel te geven).
4. Gevoelservaring doen (om verbinding met je eigen krachtcentrale te maken).
5. Dankbaarheids-gevoel opwekken.
6. Mindful ademhalen (Thich Nhat Hanh).
-  Tantrika's (de vrouwen uit het gezelschap) kiezen een sub waarmee ze willen 
    spelen.
7. Namaste-ji Boeddhistische groet brengen.
8. Metta- en Omhelzings-meditatie (Thich Nhat Hanh).
-  Hiep hoi !  het spel kan beginnen ! 


Speelmogelijkheden

Beperkingen

- Bewegingsbeperking door hand- en voet-boeien of simpele touw-bondage.
- Gezichtsbeperking door blinddoek.
- Beperking van spreken door ballgag of mondknevel.


Gevoelssensatie

- Touw langs huid bewegen.
- Strelen m.b.v. kwastjes, veertjes, doek of sjaal.
- Prikkelen d.m.v. radertjes, nagels of ijsblokjes.
- Met zweepje of houten lepel of rietje tikken of slaan.
- Kaarsvet op gevoelig lichaamsdeel laten druppelen. 


Rolverdeling

Bij Tantra wordt Metta-ji gehanteerd.
Metta betekent "liefdevolle aandacht" en is in het Boeddhisme een van de vier
verheven toestanden van de geest.
Metta-ji is een samenvoeging van vertrouwen, overgave, gelijkwaardigheid en
doelloosheid. Metta-ji is het actief deelnemen en ervaren van metta ofwel
universele liefde.

Bij Bdsm hebben we een dominant en submissive (ondergeschikte) of een
sadist die de ondergeschikte pijnigt of een masochist die genot ontleent aan
pijniging.

In een Tantra-sessie is de Tantrika gevend maar dienend, terwijl de Tantrik
ontvangend en passief is. Je zou die rolverdeling kunnen vergelijken met 
dominant en submissive, zij het dat de submissive in opdracht van de dominant
aktief of dienend kan of moet worden.

zie Praktijk-Tantra-en-BdsmHomePrevNext