Begrippen
Bo
Chakras
De-Armouring
De-volle-blaasmassage
Duo-yoga
Ervaringen
Gevoels-oefeningen
Han
Handen-voeten-gezicht
Hartsverbinding
Home
Idee-voor-Tantra-en-Bdsm
Index
Lichaam
Linker-rechterhand-techniek
Links
Massage-video
Massage-volgorde
Masseren-van-ledematen
Praktijk-Tantra-en-Bdsm
Prasritaka
Sacred-Kink
Tantra
Tantra-algemeen
Tantra-en-Bdsm
Tantra-massage
The-New-Tantra
Tji
Trillen-en-pulseren
Tussen-de-benen
Under-Editor
Vedische-massage
Wiegen
X-Y-massage
Yab-yum
Yoga
Zetten


 Han:  een positie van je hand op een bepaald lichaamsdeel.

Overzicht Han-posities

1. Brede algemene massage van de rug
2. Massage van de hoge rugspier
3. Massage van de middengroepspieren
4. Massage van de okselspier
5. Trekkend en duwend okselspier masseren
6. Nekspier masseren
7. Trekkend en duwend masseren van een nekspier
8. Horizontaal rolletje voor blaasmeridiaan massage
9. Verticaal rolletje voor hoge rugspier massage
10. Verticaal scheuren voor hoge rugspier massage
11. Scheuren van de huid voor blaasmeridiaan
12. Massage van de hoge rugspier
13. Massage van de hoge rugspier en middengroepspieren 
14. Vlinderen van hoge rugspier en middengroepspieren
15. Grote rotatie voor hoge rugspier en middengroepspieren
16. Nekspier knijpen
17. Nekspier trekken
18. Schouderblad liftend trekken
19. Schouderblad liftend duwen
20. Kleine rotatie voor de blaasmeridiaan
21. Pushen van de blaasmeridiaan- bovenste blauwe stip: mastoid    - bruine cirkels: nekspieren
- onderste blauwe stip: hara         - blauwe cirkels: okselspieren
- rode lijnen: hoge rug spier(en)   - rode lijnen: hoge rugspier(en)
- grijze lijn: wervelkolom              - groene lijnen: middengroepspieren
- paarse lijnen: gal en blaas nadi

In het midden van de rug zit de wervelkolom met rechts en links van het midden 
een gootje. Naast een gootje de hoge rugspier, in feite zijn dat een reeks korte 
spieren. In de gootjes lopen blaas en galblaasmeridiaan.
Onderstaande Han-positie‚Äôs kun je spiegelen.


Han-positie 1, brede algemene massage van de rug (tantrik aan het hoofdeind)

De tantrik plaatst de linkerhand op diens rechterrug en de rechterhand op diens 
linkerrug. De duimen liggen op de beide meridianen. Je masseert nu de hoge 
rugspier (palm) en middengroepspieren (vingers) met open handen van nek naar 
bekken
 waarbij de duimen de meridiaan masseert. Masseer kruislings waarbij 
de onderste hand steeds weer naar boven toegaat, behoud contact met het lichaam.


Han-positie 2, massage van de hoge rugspier (tantrik aan het hoofdeind)

Plaats je duim of zijkant van je linkerhand in de blaasmeridiaan (voor jou links) en je 
rechterhand leg je op de hoge rugspier. Beide handen bewegen nu naar beneden toe.

Dit werkt het fijnst als ze om en om gaan zodat je altijd met minstens 1 hand 
contact houdt met het lichaam. Deze positie laat zich zeer goed combineren met 
positie 3 en 4/5 (afhankelijk van de okselspier). Masseer enkele malen de rugspier, 
waaier uit om enkele malen de middengroepspieren te masseren en ga zo ook 
naar de okselspier.Han-positie 3, massage van de middengroepspieren (tantrik aan het hoofdeind)

Plaats je duim of zijkant van je linkerhand in de blaasmeridiaan en je rechterhand 
leg je op de middengroepspieren. Beide handen bewegen nu naar beneden toe.
 
Dit werkt het fijnst als ze om en om gaan zodat je altijd met minstens 1 hand 
contact houdt met het lichaam. Deze positie laat zich zeer goed combineren met 
positie 2 en 4/5 (afhankelijk van de okselspier). Masseer enkele malen de midden-
groepspieren en waaier uit om enkele malen de rugspier te masseren en ga zo ook 
naar de okselspier.

Han-positie 4, massage van de okselspieren (tantrik aan het hoofdeind)

Plaats je duim of zijkant van je linkerhand in de blaasmeridiaan en je rechterhand 
leg je op de okselspier vanaf de oksel. Beide handen bewegen nu naar het bekken toe.

Dit werkt het fijnst als ze om en om gaan zodat je altijd met minstens 1 hand 
contact houdt met het lichaam. Masseer de gehele spier en duw je deze deels het 
lichaam in.
 Deze positie laat zich zeer goed combineren met positie 2 en 3. Masseer 
enkele malen de rugspier, waaier uit om enkele malen de middengroepspieren te 
masseren en ga zo ook naar de okselspier deze positie is ook goed te combineren 
met de nekspier (6/7). Begin in de nek en vanaf de schouder ga je de oksel in om 
deze te masseren.


Han-positie 5a, trekkend okselspier masseren (tantrik aan de rechterzijde)
(zie de linker tekening hierboven)

Plaats je rechterhand zo op de linkerrug helft dat de palm van je hand of je duim in 
de blaasmeridiaan (links) en naar beneden gericht ligt en gemakkelijk naar beneden kan 
masseren. Je linkerhand leg je onder de okselspier in de oksel.
 Uitgaande dat dit een 
goed ontwikkelde spier is kan je deze met je hand volledig omvatten als een kabel of 
op je hand leggen en omhoog spantDit terwijl je naar het bekken toe masseert.
Dit werkt het fijnst als ze om en om gaan zodat je altijd met minstens 1 hand contact 
houdt met het lichaam.


Han-positie 5a, duwend okselspier masseren (tantrik aan de rechterzijde)
(zie de rechter tekening hierboven)

Plaats je rechterhand zo op de linkerrug helft dat de palm van je hand of je duim in 
de blaasmeridiaan (links) en naar beneden gericht ligt en gemakkelijk naar beneden kan 
masseren. Je linkerhand leg je op de okselspier in de oksel.
 Uitgaande dat dit een 
goed ontwikkelde spier is kan je deze met je hand volledig omvatten als een kabel of 
onder je hand leggen en omlaag spantDit terwijl je naar het bekken toe masseert.
Dit werkt het fijnst als ze om en om gaan zodat je altijd met minstens 1 hand contact 
houdt met het lichaam.


Han-positie 6, masseren van de nekspieren  (tantrik zit over de billen)

Je rechterhand plaats je naast de wervelkolom met de zijkant van je hand op de 
blaasmeridiaan, deze hand masseert over de meridiaan naar beneden toe.
De linkerhand leg je op de nekspier vanaf de hals en masseer je naar de schouder toe.

In deze han-positie masseer je dus naar links (de nekspier) en naar beneden 
(blaasmeridiaan). Zorg voor een goede balans. Dit werkt het fijnst als de handen om 
en om gaan zodat je altijd met minstens 1 hand contact houdt met het lichaam.
Masseer de gehele spier en trek je deze deels het lichaam in, deels naar de schouder 
toe gericht en deels knijp je in de spier.

Han-positie 7a, trekkend masseren van een nekspier (tantrik zit over de billen)

Je rechterhand plaats je naast de wervelkolom met de zijkant van je hand op de 
blaasmeridiaan, deze hand masseert over de meridiaan naar beneden toe.
De vingers van de linkerhand leg je om de nekspier vanaf de hals.
 Uitgaande dat dit 
een goed ontwikkelde spier is kan je deze met je vingers omvatten als een kabel en 
terwijl je naar de schouder masseert omhoog trekken. In deze han- positie masseer 
je dus naar links (de nekspier) en naar beneden (blaasmeridiaan). Zorg voor een goede 
balans. Dit werkt het fijnst als de handen om en om gaan zodat je altijd met minstens 
1 hand contact houdt met het lichaam.


Han-positie 7b,  duwend masseren van een nekspier (tantrik zit over de billen)

Je rechterhand plaats je naast de wervelkolom met de zijkant van je hand op de 
blaasmeridiaan (links), deze hand masseert over de meridiaan naar beneden toe.
De vingers van de linkerhand leg je om de nekspier vanaf de hals.
 Uitgaande dat dit 
een goed ontwikkelde spier is kan je deze met de onderkant van je hand tegen de nek-
spier duwen
 terwijl je deze ook naar de schouder toe masseert. In deze han-positie 
masseer je dus naar links (de nekspier) en naar beneden (blaasmeridiaan). Zorg voor 
een goede balans. Dit werkt het fijnst als de handen om en om gaan zodat je altijd 
met minstens 1 hand contact houdt met het lichaam.


Han-positie 8, horizontaal rolletje voor blaasmeridiaan (tantrik aan het hoofdeind)

Naast de wervelkolom (dus op de blaasmeridiaan), plaats je de handen naast elkaar 
zodat je duimen elkaar licht overlappen.
 De handen liggen niet plat, alleen de 
vingertoppen rusten op het lichaam. Terwijl de duimen op hun plaats blijven knijp je 
met de vingers naar de duimen toe (harken)
 zodat er een huidplooi ontstaat tussen 
de vingers en je duimen. Beweeg nu met je duimen naar beneden toe en blijf met de 
vingers harken zodat er een huidplooi blijft bestaan. Doe dit redelijk stevig, zoals 
bij een bindweefselmassage. Tegelijk kan je met je duim extra kracht geven in de
blaasmeridiaan.


Han-positie 9, verticaal rolletje voor hoge rugspier (tantrik aan de rechterzijde)

Het rolletje welk je bij positie 8 maakt, maak je nu ook. Nu liggen je duimen tegen 
de wervelkolom aan en de vingers over de hoge rugspier
. Door nu weer te gaan 
harken (knijpen) met de vingers trek je de hoge rugspier naar de duimen toe, deze 
gaan overlappend en over de meridiaan naar beneden toe. Doe dit redelijk stevig 
zodat de hoge rugspier in zijn geheel gemasseerd wordt. Geef met de duimen extra 
druk op de blaasmeridiaan.


Han-positie 10, verticaal scheuren voor hoge rugspier (tantrik aan de rechterzijde)

Bij het rolletje (zie positie 8 en 9) gaan de vingers naar de duimen toe zodat er 
een huidplooi (rolletje) ontstaat. Bij het 'scheuren van de huid' ga je met de vingers 
van de duimen af, zodat de huid strak komt te staan. De duimen gaan overlappend 
en over de meridiaan naar beneden toe. Doe dit redelijk stevig zodat de hoge rug-
spier in zijn geheel gemasseerd wordt. Geef met de duimen extra druk op de 
blaasmeridiaan


Han-positie 11, scheuren van de huid voor meridiaan (tantrik aan het hoofdeind)

Plaats de duim of vingers van de linkerhand op de blaasmeridiaan. Met de rechter-
hand pak je een huidplooi (horizontaal) tussen duim en vingers en knijpt/trekt deze 
naar de zijkant van het lichaam toe (bo).
 Hierdoor komt spanning te staan op de 
meridiaan waar je met de linkerhand over masseert naar beneden toe.


Han-positie 12, massage van de hoge rugspier (tantrik aan het rechterzijde)

 Knijp met je rechterhand een rolletje op de linkerrug helft tegen de blaasmeridiaan
aan. Met je duim van je linkerhand duw je op de blaasmeridiaan en voer je af terwijl je 
rechterhand 'de huid scheurt' naar buiten toe.
 deze positie is samen met han-positie 
20 en 21 gericht op de blaasmeridiaan. Je kunt zodoende deze 3 zeer goed met elkaar 
combineren. Wissel niet te snel af, herhaal de positie en ga dan over in de volgende.


Han-positie 13, massage hoge rugspier en middengroepspieren (rechterzijde) 

De beginpositie is eender als bij de korte bo (positie 12), alleen bij de lange bo voer
je de bo met de rechterhand uit terwijl de linkerhand de korte bo op de meridiaan 
blijft maken. Je kunt dit echter ook met linkerhand-rechterhand- linkerhand 
afwisselen. Bij deze korte bo stop je als de hoge rugspier terugschiet, nu masseer 
je door en gebruik je de onderkant van je hand/pols om door te masseren tot aan/
voorbij de okselspier. Als iemand dikkig of gespierd is kan je dit doen in een hoek 
van 90 graden tov de wervelkolom. Zijn de ribben duidelijk voelbaar, doe deze positie 
dan diagonaal met de ribben mee.

Han-positie 14, vlinderen hoge rugspier en middengroepspieren (hoofdeind)
(zie rechter tekening hier boven)

Bij deze positie masseer je met je handen, polsen en onderarmen.
Je linkerhand ligt zo gedraaid op de linkerrug helft zodat de duim op de blaas-
meridiaan ligt (wijzend naar boven) en de rest van de hand over de hoge rugspier. 
Je rechterhand ligt op de middengroepspieren. Masseer nu met druk (gebruik je 
gewicht) naar beneden toe. Je rechterhand gaat nu diagonaal naar de zijkant toe, 
onder het schouderblad door (masseer met de polsen) tot ongeveer bij de zwevende 
ribben en trek dan deze hand langs de flanken terug (masseer met de gehele onder-
arm en hand) tot in de oksel en keer weer terug naar je beginpositie. Je linkerhand 
masseert recht naar beneden toe waarbij de onderkant hand en duim de blaas-
meridiaan masseert en de rest van de hand de hoge rugspier. Zorg voor een goede 
balans. Dit werkt het fijnst als de handen om en om gaan zodat je altijd met 
minstens 1 hand contact houdt met het lichaam.


Han-positie 15, grote rotatie voor rugspier en middengroepspieren (hoofdeind)
(zie linker tekening hier boven)

Plaats je linkerhand op de rechterrug helft (vanaf jouw positie gezien links) en vice 
versa. Je duim ligt op de meridiaan, de rest van de hand over de hoge rugspier, 
middengroepspieren en wellicht (afhankelijk van de grote van de handen en rug) de 
vingertoppen bij de okselspieren.
Laat je nu naar beneden glijden, maak goed gebruik van je eigen gewicht. Masseer 
door tot aan het bekken en ga vlak ervoor naar de zijkanten (bo) tot aan de heupen. 
Maak deze neergaande massagebeweging met je handen, polsen en onderarmen. 
Ga nu vanaf de heupen langs de flanken naar de oksels, trek de schouders goed 
omhoog. Wip over de schouder en plaats je handen op de kop ervan en duw stevig 
de schouders naar beneden toe. Masseer de nekspieren en de schedelrand en kom 
weer bij de beginpositie uit. Herhaal dit meerdere malen in steeds een variabele.


Han-positie 16, nek knijpen (tantrik aan de rechterzijde)

Linkerhand: plaats de middelvinger op de blaasmeridiaan (links) en de wijsvinger 
op de galblaasmeridiaan (rechts).
 Doe dit met de vingertoppen naar het hoofd 
gericht. Rechterhand: plaats je middelvinger en/of wijsvinger op de nekspier ter 
linkerzijde en de duim op de nekspier ter rechterzijde.
 Doe dit met de vinger-
toppen naar beneden toe gericht en gelegen tegen de schedelrand
Je linkerhand maakt nu korte masserende beweging over de meridianen vanaf de 
schedelrand tot aan 4e nekwervel. Je rechterhand knijpt aan weerszijde tegen de 
nekspieren aan om ze samen te knijpen. Doe de bewegingen van de linker- en 
rechterhand om en om zodat er een mooie masserende balans ontstaat


Han-positie 17 - de nek trekken (tantrik aan de rechterzijde)

Linkerhand: plaats de middelvinger op de blaasmeridiaan (links) en de
wijsvinger op de galblaasmeridiaan (rechts).
 Doe dit met de vingertoppen naar 
het hoofd gericht. Rechterhand: plaats je middelvinger en/of wijsvinger op de 
nekspier ter linkerzijde en de duim op de nekspier ter rechterzijde.
 Doe dit met 
de vingertoppen naar beneden toe gericht en gelegen tegen de schedelrand. 
Je linkerhand maakt nu korte masserende beweging over de meridianen vanaf de 
schedelrand tot aan 4e nekwervel. Je rechterhand knijpt aan weerzijde tegen de 
nekspieren aan om ze uit elkaar te trekken. Doe de bewegingen van de linker- en 
rechterhand om en om zodat er een mooie masserende balans ontstaat.


Han-positie 18 - schouderblad liftend trekken (hoofdeinde)
(wees voorzichtig met deze techniek)

De kunst is om eerst het schouderblad te liften. Dit kan soms moeizaam gaan. Een 
hulpmiddel is door de linkerarm van de persoon op de rug te leggen (duim wijzend 
naar boven) en voorzichtig omhoog te halen. Een andere methode is door op het 
schoudergewricht te duwen. Je ziet nu dat het schouderblad enigszins omhoog 
steekt en dat je met je vingers eronder kunt komen. Hoe meer je het schouderblad 
omhoog en/of opzij trekt hoe meer ruimte je eronder ervaart. Hier liggen meerdere 
spieren die je nu kunt masseren. Doe dit weer tegelijk met het masseren van de 
blaasmeridiaan.


Han-positie 19 - schouderblad liftend duwend (hoofdeinde)
(wees voorzichtig met deze techniek)

Deze positie is een gevolg op positie 18, maar kan ook individueel gedaan worden. 
Neem de beginpositie over zoals in han-positie 18 besproken. Ga nu niet meer 
trekken aan het schouderblad, maar roteer ermee. Maak kleine, steeds grotere 
cirkelvormige bewegingen. Doe dit weer tegelijk met het masseren van de 
blaasmeridiaan.


Han-positie 20 - kleine rotatie van blaasmeridiaan (positie onbelangrijk)

Bij de kleine rotatie maak je kleine cirkel-, ovaal-, of lemniscaat achtige bewegingen 
op de meridiaan en blijf je dus tussen wervelkolom en hoge rugspier.
 Draai de cirkels 
van de wervelkolom af. Tijdens deze beweging ga je geleidelijk naar beneden toe.
Deze positie is samen met han-positie12 en 21 geheel gericht op de blaasmeridiaan. 
Je kunt zodoende deze 3 zeer goed met elkaar combineren. Wissel niet te snel af, 
herhaal de positie en ga dan over in de volgende.


Han-positie 21 - pushen van blaasmeridiaan (positie onbelangrijk)

Bij het pushen beweeg je met een vinger pulserend op de meridiaan. Alsof je een 
verstopping in een rietje zoekt maak je kleine op en neergaande bewegingen over de 
gehele meridiaan naar beneden toe. Dit kun je met 1 vinger doen of met meerdere. 
Als je het met 1 hand doet, plaats de ander ergens neutraal op het lichaam, deze 
masseert niet.
HomePrevNext