Begrippen
Bo
Chakras
De-Armouring
De-volle-blaasmassage
Duo-yoga
Ervaringen
Gevoels-oefeningen
Han
Handen-voeten-gezicht
Hartsverbinding
Home
Idee-voor-Tantra-en-Bdsm
Index
Lichaam
Linker-rechterhand-techniek
Links
Massage-video
Massage-volgorde
Masseren-van-ledematen
Praktijk-Tantra-en-Bdsm
Prasritaka
Sacred-Kink
Tantra
Tantra-algemeen
Tantra-en-Bdsm
Tantra-massage
The-New-Tantra
Tji
Trillen-en-pulseren
Tussen-de-benen
Under-Editor
Vedische-massage
Wiegen
X-Y-massage
Yab-yum
Yoga
Zetten

Overzicht Duo Yoga

1. Beginhouding
2. De duo yoga op de schouderpartij
3. Draaien van de schouders
4. Buigen van de rug naar achteren
5. De 2 voorgaande oefeningen gecombineerd
6. Buigen van de rug naar opzij
7. Buigen van de rug naar voren
8. Bewegen van de armen
9. Kantelen en liften vanaf de rugzijde
10. De yoga van de diagonalen
11. Vanaf de rugzijde
12. Vanaf de voorzijde


Algemene aanwijzingen

Er zeer weinig yogasystemen die je samen uitvoert. Het voordeel van duo yoga is:
- Je kunt veel verder in je lichaam doordraaien.
- Je kunt een houding veel langer vasthouden.
- Tijdens een yoga houding kan er gemasseerd worden.
- Yoga en meditatie kunnen samengevoegd worden.
- Er ontstaat een zeer krachtige Metta-ji.
De duo yoga is uit te voeren op:
- de schouderpartij
- het bekken gebied
- op de energie
Daarnaast kunnen we de duo yoga opdelen als:
- harde yoga
- zachte (vedische) yoga
Belangrijke aandachtspunten zijn:
- Als je een yogahouding aanneemt, doe dat maximaal 20-30 seconde en ontspan. 
  Herhaal de houding 3 maal.
- De beginhouding is altijd je rustpunt, keer daar altijd weer naar terug.
- Wat je links doet, doe je ook rechts (en vice versa).
- Je kunt altijd voorkomen dat ledematen wegglijden door ze vast te zetten (fixeren) 
  met je eigen ledematen.
- Opmerking: in onderstaande beschrijving van de houdingen benoem ik telkens het 
  linker- en rechter... Dit is puur en alleen om de uitleg zo eenvoudig mogelijk te houden. 
  Als er dus staat 'begin met het linkerbeen' mag je dus ook met je rechterbeen 
  beginnen).
- Bij de tantra zijn alle personen altijd ontkleed.
- Gebruik geen olie tijdens de duo yoga. Plaats je de duo yoga in een sessie na de 
  massage, zorg dan dat je in het laatste deel van je massage de meeste olie hebt weg-
  geveegd, desnoods met een droge handdoek.
- In tegenstelling tot de individuele yoga is er geen vaste volgorde in de duo yoga. 
  De hieronder besproken oefeningen centraliseer ik dan ook per werking zoals het 
  draaien van de schouders. Echter, je bent helemaal vrij om welke serie op te bouwen 
  die jij als nuttig ervaart.
- Zorg altijd dat de tantrik nooit met de spieren een oefening meedoet.


1. Beginhouding

1. Ga achter de ander zitten met je handen op diens schouder.
2. Maak lichamelijk contact, de hart chakra's tegen elkaar en kom tot Namaste-ji.2. De duo yoga op de schouderpartij

Metta-ji bereiken: vertrouwen, overgave, gelijkwaardigheid en doelloosheid
1. Wrijf langzaam doch stevig met je handen van schouders tot bovenarmen en 
   van schouders naar onderkant schouderbladen.
2. Tril, wieg en pulseer. 
3. De marmapunten op romp, nek en hoofd zijn eveneens toepasbaar. 
Zo bouw je de namaste-ji op.


3. Draaien van de schouders

In deze oefening is het de bedoeling dat de bovenrug/schouderpartij roteert 
met de klok mee of tegen de klok in. De onderrug/bekken blijft rustig zitten.

1. Je zit achter de tantrik met je handen op diens schouders.
2. Ga langzaam diens schouders roterend wiegen in steeds grotere rotaties. 
    bouw dit op.
3. Gaandeweg zal je meer kracht mee moeten geven en de schouderpartij door 
    moeten duwen. Blijf dit herhalen tot de schouders maximaal op 90 graden van 
    het bekken staan. Draai nooit verder door, ook al heb je het gevoel dat dit wel 
    mogelijk is.
4. Waar het maximum ook ligt, blijf daar pulserend tot 20-30 seconde 
5. Ga terug naar de beginpositie. 
6. Herhaal dit 3 maal links- en 3 maal rechtsom.
7. Keer weer terug naar je beginpositie en kom weer tot rust.Een variatie welk doorgaans makkelijker is: 
1. Ga weer zitten in de beginhouding.
2. Plaats nu diens rechterhand op diens linkerschouder.
    Belangrijk in deze hele oefening is dat diens elleboog recht vooruit steekt ofwel,
    de hoek in de oksel is 90 graden. 
3. Jouw linkerhand achter zijn rechterschouder plaatsen en wel zo dat jouw arm 
    diens arm ondersteunt. Zorg voor een goede grip achter zijn rechterschouder. 
4. Plaats jouw rechterhand achter diens rechterschouderblad. Als je ruimte te kort 
    komt kan je meer aan diens linkerflank gaan zitten. 
5. Draai nu diens schouderpartij tegen de klok in door tegelijk met je linkerhand te 
    trekken en met je rechterhand te duwen. Ook hier ga je niet verder dan 90 
    graden tov het bekken. Draai nooit verder door, ook al heb je het gevoel dat dit 
    wel mogelijk is.
6. Waar het maximum ook ligt, blijf daar pulserend tot 20-30 seconde.
7. Ga terug naar de beginpositie. 
8. Herhaal dit 3 maal links- en 3 maal rechtsom.
9. Zorg dat diegene met het bekken/onderrug recht blijft zitten, de rotatie vind 
    alleen plaats in de bovenrug/schouderpartij. Als het lichaam van de tantrik draait, 
    bemerk dat je met je handen kunt overstappen. 
10. Zo komt diens linker-schouder tegen je borst aan en kan je wellicht diens rech-
     terschouder vastzetten met jouw linkerelleboog.
11. Zorg dat je jouw rechterhand vrij krijgt zodat je de rechterkant van diens 
     schouder kunt afmasseren naar beneden toe over de galblaasmeridiaan.
12. Zo kun je ook je hand op de schouder of halverwege de rug plaatsen en trillen. 
13. Keer weer terug naar je beginpositie en kom weer tot rust.


4. Buigen van de rug naar achteren

In deze oefening is het de bedoeling dat de bovenrug/schouderpartij recht 
naar achterbuigt, en/of dat er een holling in de rug gecre-eerd wordt. 
De onderrug/bekken blijft rustig zitten.

1. Neem enige afstand van de tantrik door ongeveer 40 centimeter achter de 
    persoon op je tenen te gaan zitten. 
2. Plaats je beide knie-en duidelijk aan weer-zijde van diens wervelkolom 
    (nooit op de wervelkolom!). 
3. Plaats je handen op diens schouders en trek hem vanaf de schouder naar 
    achteren. De rug buigt nu dus naar achteren op jouw knie-en. 
    Afhankelijk van diens lenigheid komt diegene te rusten op jouw bovenbenen. 
    Mogelijk moet je hierbij diens hoofd ondersteunen met je hand of onderarm.
4. Draai door tot een maximum. Houdt de positie vast en tril licht met je benen/
    knie-en op diens rug. 
Deze oefening hoef je niet 3 maal te herhalen. Liefst wel ter linkzijde even zo 
vaak als ter rechterzijde.Een variatie ter linker- of rechterzijde:
1. Ga een beetje achter de persoon zitten ter linkerzijde. 
2. Plaats diens linkerhand op diens linkerschouder, net naast de wervelkolom 
   (nooit op de wervelkolom!).
3. Plaats je eigen rechterhand op diens linkerhand en houdt deze stevig en zo laag 
    mogelijk op de rug aldaar.
4. Plaats je linkerhand achter diens elleboog (die recht omhoog steekt) en trek nu 
    (als een oude jackpot) de elleboog naar achteren en tegelijk duw je met je 
    rechterhand de hand-op-de-linkerschouder naar voren. Zodoende krijg je een 
    holling in de rug. Door juist te duwen/trekken kan je deze holling hoog dan wel 
    laag in de rug creeren.
5. Houdt deze positie 20-30 seconde vast, doe dit met enige trilling/pulsering. 
6. Ga dan weer terug naar de rechte rug en herhaal dit 3 maal ter linker en 3 maal 
    ter rechterzijde.
7. Nog een variant; Ga naast het lichaam zitten. Plaats je been recht achter de per-
    soon en laat deze over je been naar achteren 'vallen'. Ondersteun degene hierin.


5. De 2 voorgaande oefeningen gecombineerd

Neem de voorgaande variant als uitgangspositie. Ga nu meer aan diens linker-
zijde zitten en zet je bovenbeen horizontaal achter diens rug neer. Dit kan je 
bereiken door je voet schuin verder naar achteren te plaatsen. Het is belang-
rijk dat je bovenbeen zo recht, stevig en horizontaal mogelijk staat.
Draai nu diens bovenlichaam verder door naar achteren zodat het over je 
bovenbeen heen komt te liggen. Merk op dat je nu met je handen kunt over-
pakken. Zorg dat de tantrik nimmer met de onderrug de grond raakt, onder-
steun het hoofd.
Draai door tot een maximum. Houdt de positie vast en tril licht met je benen/
knieen op diens rug. Deze oefening hoef je niet 3 maal te herhalen. Liefst wel 
ter linkzijde even zo vaak als ter rechterzijde.
De makkelijke variant; Ga achter de tantrik zitten. Pak met beide handen diens 
polsen (niet bij de handen!) stevig vast en trek ze naar achteren toe. Plaats je
beide benen naast de wervelkolom op de rug (nooit op de wervelkolom!) en duw 
met je benen de rug hol, ondersteunend door tegelijk aan de armen naar 
achteren te trekken.
Pulseer, vibreer, varieer.


6. Buigen van de rug naar opzij

In deze oefening is het de bedoeling dat de bovenrug/schouderpartij recht 
naar links of naar rechts buigt en dat de onderrug/bekken rustig blijft zitten.

Ga weer zitten in de beginhouding. Plaats diens linkerhand op diens linker-
schouder, net naast de wervelkolom (nooit op de wervelkolom!). Zet deze vast 
door er met je linkerborst tegen te drukken. Plaats je eigen linkerhand op/
naast diens omhoogstekende linkerelleboog en je onderarm naast dienst 
bovenarm, jouw elleboog tegen diens schouder.
Plaats je rechterhand onder diens flank ter hoogt van het schouderblad (niet 
te laag, zorg dat je hand niet op de zwevende ribben rusten!).
Duw nu het lichaam rechtsom door tegelijk tegen de linkerelleboog en de 
rechterflank te duwen.

TantraVideo-49.jpg
Plaats diens beide armen recht omhoog, de handpalmen plat tegen elkaar, 
vingers ook recht omhoog gestoken. Duw beide ellebogen tegen elkaar zodat 
de armen zo strak mogelijk tegen elkaar komen te liggen, duw desnoods met 
je hoofd diens hoofd naar voren toe.
Plaats je beide handen aan weerzijde van diens ellebogen, jouw ellebogen 
tegen diens schouders aan gedrukt. Zorg dat je met je lichaam stevig tegen 
de rug aandrukt zodat de tantrik niet naar achteren kan buigen.
Duw nu de tantrik naar links door tegelijk diens ellebogen (vanaf jouw handen) 
naar links en diens schouderpartij (vanaf jouw ellebogen) naar rechts te duwen. 
Herhaal dit 3 maal links- en 3 maal rechtsom.
Keer weer terug naar je beginpositie en kom weer tot rust.
Je kunt bovenstaande 2 oefeningen combineren door een been ter linkerzijde 
te plaatsen, naast en tegen het lichaam. Zorg dat dit been zo stevig, recht en 
horizontaal mogelijk staat.
Duw nu vanuit de positie (zie voorgaande 2 oefeningen) het lichaam opzij zodat 
het over je been komt te liggen. Draai het over het been heen, tril/pulseer met 
het been (pas op dat de persoon niet enkel met de zwevende ribben op je been 
rust). Deze oefening hoef je niet 3 maal te herhalen. Liefst wel ter linkzijde 
even zo vaak als ter rechterzijde.


7. Buigen van de rug naar voren

In deze oefening is het de bedoeling dat de bovenrug/schouderpartij recht 
naar links of naar rechts buigt en dat de onderrug/bekken rustig blijft zitten.

Ga weer zitten in de beginhouding. Duw langzaam de tantrik zo ver mogelijk 
naar voren toe, liefst met diens neus op de grond, de armen naar voren gestoken.
Ga over het lichaam heen liggen maar zorg ervoor dat er niet teveel druk op de 
tantrik komt, ondersteun jezelf met je handen. Varieer met de druk.
Ga zelf weer overeind zitten en plaats je handen naast de wervelkolom (nooit op 
de wervelkolom!). Geef nu druk op je handen, verleg steeds de handen, maar 
altijd ter linker- en rechterzijde op dezelfde positie.
Trommel op de rug. Met de vuisten (niet met de knokkels maar met de muis van 
de vuist) gebald trommel je op de rug (nooit op de wervelkolom!). Dit kan redelijk 
stevig (behalve ter hoogte van de nieren).
Varieer met massage, trommelen, pulseren, scheuren van de huid, etc.Vanuit de voorgaande oefening kan je het lichaam verder naar voren duwen zodat 
de billen vrijkomen en degene alleen op de knieen rust tezamen met de handen 
voor het hoofd. Plaats je handen onder de billen en schuif naar voren zodat je 
bovenbenen onder de billen komen. Met nog steeds de handen onder de billen/
bovenbenen kan je nu het lichaam verder naar voren liften.


8. Bewegen van de armen

In deze oefening is het de bedoeling om alle spieren en meridianen in de armen 
vrij te krijgen. Aangezien het bijna ondoenlijk deze yogavormen uit te schrijven 
beperk ik mij tot de randvoorwaarden waarbinnen je kun opereren en enkele 
makkelijke voorbeelden.

Belangrijk is, dat er altijd een hoek van 90 graden zit in de oksel of elleboog.
Je doet altijd beide armen synchroon en dus tegelijk.
Zorg dat de tantric niet mee gaat in de beweging. Jij zet de beweging aan.

Neem de beginpositie aan; lift beide ellebogen naar opzij en ondersteun deze met 
je handen (90 graden in de oksel). Diens onderarmen bungelen naar beneden.

Pak over (onderlangs) naar de onderarmen en draai deze naar achteren, vibreer.
Ga terug naar de beginpositie. Pak over (bovenlangs) naar de onderarmen en draai 
deze naar voren. Vibreer.

Ga terug naar de beginpositie. Strek de armen helemaal uit en draai ze zo ver 
mogelijk naar achteren. Vibreer. 

Ga direct naar voren, kruis de armen en pak met je linkerhand de rechterelleboog 
en met je rechterhand de linkerelleboog.  Draai door. Vibreer. (Een variatie is nu 
door het lichaam vanuit deze positie naar achteren, over jezelf heen te trekken).

Ga terug naar de beginpositie. Plaats diens  beide armen recht omhoog, de hand-
palmen plat tegen elkaar, vingers ook recht omhoog gestoken. Duw beide ellebogen 
tegen elkaar zodat de armen zo strak mogelijk tegen elkaar komen te liggen, duw 
desnoods met je hoofd diens hoofd naar voren toe. Plaats je beide handen aan 
weerzijde van diens ellebogen, jouw ellebogen tegen diens schouders aan gedrukt. 
Zorg dat je met je lichaam stevig tegen de rug aandrukt zodat de tantrik niet 
naar achteren kan buigen. Buig de gestrekte armen nu recht naar voren, diens 
handen naar beneden en omvat de polsen. Trek de polsen nu naar achteren (naar 
jezelf toe) en vibreer.


9. Kantelen en liften vanaf de rugzijde

In deze oefening kantelen we het lichaam naar achteren, over onszelf heen. 
Doe dit niet als je een beginner bent of als je bang bent dat de tantrik te zwaar
of groot is. De kunst in deze oefening is om niet vanuit kracht te werken, maar 
vanuit de energie. Gebruik de massa van de tantrik.

Ga weer zitten in de beginhouding. Omvat diens enkels met je handen (je armen 
langs diens lichaam, niet over de schouders). Zorg voor een stevige grip. Wieg nu 
langzaam van voren naar achteren, blijf dit enige tijd herhalen. Trek diegene
vanuit de achterwaartse beweging en vanaf de enkels door naar achteren zodat 
deze op je komt te liggen in een soort foetus houding (het moment dat je naar 
achteren gaat is bepalend hoe diegene op jou komt te liggen). Zorg dat diens 
hoofd naast de jouwe komt te liggen. Blijf zo enige tijd liggen. Belangrijk is dat 
jij ook comfortabel ligt en goed en rustig blijft ademen.Spreidt nu diens benen naar buiten als een bloem welk opengaat.Trek je eigen benen omhoog zodat jouw knie-en tussen diens knie-en haken. 
Door je handen onder de rug ter hoogte van het bekken te plaatsen kan je de-
gene vanaf de knie-en en je handen omhoog liften (doe deze oefening zo dat als 
je omvalt degene zacht valt).Een variatie voor de geoefende is het liften enkel vanaf de handen. Zorg dat het 
gehele lichaam nergens de vloer raakt.


10. De yoga van de diagonalen

De meeste yoga oefeningen concentreren zich op de schouderpartij of het 
bekkengebied. Binnen de 'yoga van de diagonalen' worden deze twee met elkaar 
gecombineerd. Binnen de interpretatieleer van de cikitsa kant van de Chinese 
geneeswijze, tantra en sweda geldt:
- kalapa's aan de voorzijde van het lichaam zijn toekomst gerelateerd
- kalapa's aan de achterzijde van het lichaam zijn verleden gerelateerd
- kalapa's aan de linkerzijde van het lichaam zijn emotioneel gerelateerd
- kalapa's aan de rechterzijde van het lichaam zijn rationeel/mentaal gerelateerd
- kalapa's boven het hart chakra zijn mannelijk gerelateerd
- kalapa's onder het hart chakra zijn vrouwelijk gerelateerd
Door op te merken waar kalapa's optreden krijg je een meer specifieke indicatie.   


11. Vanaf de rugzijde

Laat de tantrik weer zitten in de beginhouding. Zit er zelf weer achter. Duw nu 
met je lichaam en/of met je handen diens linkerschouder naar/tegen diens 
rechter knie. Plaats diens onderarm tegen diens onderbeen zodat diens linker 
elleboog tegen diens rechtervoet en diens linkerhand tegen diens rechterknie rust.
Doe dit ook andersom.
 
Bij een minder lenig iemand kan je diens rechterbeen overeind zetten zodat de 
voet op grond rust en de knie overeind steekt. Duw nu met je lichaam en/of met 
je handen diens linkerschouder naar/tegen diens rechter knie. Duw nu met je 
lichaam en/of met je handen diens linkerhand naar/tegen diens rechtervoet. 
Doe dit ook andersom.

Bij een lenig iemand kan je deze oefening doorzetten door iemand niet in de lotus
meditatiehouding maar met de benen schuin naar voren te steken (in V vorm). 
Duw nu met je lichaam en/of met je handen diens linkerhand naar/tegen diens 
rechtervoet. Doe dit ook andersom.
 
Een laatste variant is om tegelijk de linkerschouder en de rechterknie naar 
elkaar toe te bewegen. Doe dit ook andersom.


12. Vanaf de voorzijde

Laat de tantrik liggen met diens knie-en naar boven gericht en de voeten beide op 
de grond. Ga zelf net achter diens voeten zitten.

Duw nu de linkerknie naar de rechterschouder. Bij een minder lenig iemand duw 
de knie zo diagonaal mogelijk tot ongeveer de heup. Bij een lenig iemand kan je 
diens rechterbeen fixeren door over diens rechterbeen te gaan zitten zodat 
deze niet oplift. Doe dit ook andersom.

Pak diens linkerarm en draai deze onderlangs het rechterbeen zodat de rechter-
knieholte rust in de linkerelleboogholte. Doe dit ook andersom.

Pak diens rechterbeen en leg deze zo mogelijk op de romp. Plaats diens linkerarm 
zo dat diens linkerelleboog rust op diens rechterknie en diens linkerhand op diens 
rechtervoet. Doe dit ook andersom.HomePrevNext