Begrippen
Bo
Chakras
De-Armouring
De-volle-blaasmassage
Duo-yoga
Ervaringen
Gevoels-oefeningen
Han
Handen-voeten-gezicht
Hartsverbinding
Home
Idee-voor-Tantra-en-Bdsm
Index
Lichaam
Linker-rechterhand-techniek
Links
Massage-video
Massage-volgorde
Masseren-van-ledematen
Praktijk-Tantra-en-Bdsm
Prasritaka
Sacred-Kink
Tantra
Tantra-algemeen
Tantra-en-Bdsm
Tantra-massage
The-New-Tantra
Tji
Trillen-en-pulseren
Tussen-de-benen
Under-Editor
Vedische-massage
Wiegen
X-Y-massage
Yab-yum
Yoga
Zetten
Chakra's
Energetische-velden, Energie-banen, Energie-opslag-punten en Levens-energie

Chakra's zijn energetische velden

Shiva
Dit is de mannelijke energie welke staat voor zuivere ongemanifesteerde kos-
misch bewustzijn, gevend en actief. Het is een neerdalende kracht welke huist 
in ons kruin-chakra en stroomt naar ons perineum door de Pingala nadi.

Parvati
Dit is een vrouwelijke energie welke staat voor het manifesteerbare werelds 
bewustzijn, scheppend en ontvangend. Zij is gehuisvest in het perineum chakra 
en is een opstijgende kracht welke stroomt van perineum naar ons derde oog 
chakra door de Ida nadi.

Prana
Dit is levensenergie en ontstaat onder andere bij de samenkomst van Shiva en 
Parvati. Je kunt Shiva en Parvati samen laten komen d.m.v. Tantra-massage of 
d.m.v. Yoga. Zie Yoga oefeningen en Tantra voor het opwekken van Prana.

Nadi's
Dit zijn Energie-banen, we onderscheiden Ida nadi, Pingala nadi en Sushumna nadi.

Ida nadi
Dit is het vrouwelijke energiekanaal welke links om de chakra's cirkelt van 
perineum (basis-chakra) tot diep in linkerneusgat ter hoogte van je derde oog. 
Door deze nadi stroomt de Shakti (de moeder).

Pingala nadi
Dit is het mannelijke energiekanaal welke rechts om de chakra's cirkelt van 
perineum tot diep in linkerneusgat ter hoogte van je derde oog. 
Door deze nadi stroomt de Shiva (de vader).

Sushumna nadi
Het kanaal wat geopend wordt bij bijvoorbeeld Reiki, SKHM of Pranic Healing.
Het loopt vanaf onze kruin chakra tot onze perineum chakra en doorloopt en 
verbindt al onze chakra's. Door deze Sushumna nadi stroomt prana, onze 
levensenergie.

Dantien punten
Er zijn 3 Dantien-punten, te weten Hara, 2e Dantien punt en Mastoid.
Het is een energetisch veld in het lichaam vergelijkbaar met een chakra 
echter, een Daintien punt is volstrekt neutraal en heeft geen functie behalve 
het opslaan van energie, ongeacht welke. 

Hara
1e dantien punt gelegen net onder en net achter het sacraal chakra, ongeveer 
een handbreedte onder de navel.

2e Dantien punt
Net boven het Hart chakra.

Mastoid
3e Dantien punt, gelegen hoog in de nek tegen het achterhoofd aan.

Kalapa
Kalapa, uit balans zijn of van voorwaarden afhankelijk zijn of uit zich als een 
blokkade.

Kundalini
Dit is een vrouwelijke energievorm in het perineum.

Namaste-ji 
Is een Harts-verbinding die je aangaat tussen gever en ontvanger van een 
massage.

Metta-ji 
Een 4 tal voorwaarden om een Harts-verbinding te hebben:
Vertrouwen, Overgave, Gelijkwaardigheid en Doelloosheid.


Eerste chakra (rood)

Muladhara betekent wortel en dit wortelchakra wordt gesitueerd net onder 
het stuitbeen
. De Muladhara zou het verband leggen tussen het lichaam, 
de aarde en de manier waarop je je in de wereld beweegt.
Elk chakra heeft lichamelijke, emotionele en spirituele componenten.
Op lichamelijk gebied hoort het eerste chakra bij problemen met onderrug, 
dikke darm, botten, heupen en billen

Al deze delen horen bij het onderste deel van het lichaam, waar ook het 
eerste chakra zich bevindt. Dit zijn veelal de massieve delen die 
ondersteuning en de basis bieden, zoals het bekken.

Tweede chakra (oranje)

Swadhisthana betekent zoetheid en wordt gesitueerd ter hoogte van het 
heiligbeen
. Hierdoor wordt het ook wel het sacraal chakra genoemd.
De Swadhisthana (heiligbeenchakra) wordt verbonden met de 
geslachtsklier, geslachtsorganen, heiligbeen, bekkengebied, baarmoeder, 
nieren, blaas, bloedsomloop en waterhuishouding
.

Derde chakra (geel)

Manipura betekent schitterend juweel of met edelstenen gevuld en wordt 
gesitueerd ter hoogte van de navel.
De Manipura (navelchakra) wordt gezien als de belangrijkste plek voor het 
opslaan van energie. 
Het wordt geassocieerd met de alvleesklier (bloedsuikerspiegel en spijsver-
tering), maag, galblaas (vertering van vetten), lever (stofwisseling en ont-
giften), milt (lymfeklier van bloed), dunne darm, buikholte en vegetatief 
zenuwstelstel. Dit chakra regelt de spijsvertering en heeft een grote 
invloed op de werking vanhet onderlichaam, de maag, lever en milt.

Vierde chakra (groen)

Anahata betekent ongedeerd of ongeschonden en wordt gesitueerd ter 
hoogte van het hart
. De Anahata (hartchakra) verbindt de onderste drie 
chakra's van de instincten met de bovenste drie chakra's van het hogere, 
menselijke bewustzijn. Dit chakra regelt de werking van het hart, de 
longen en de ademhaling
. Een stabiele bloedsomloop, een sterk hart, 
een gezond hartritme en een diepe, ontspannen ademhaling duiden erop 
dat het hartchakra in balans is.

Vijfde chakra (blauw)

Vishuddha, ook wel Vishuddhi, wordt gesitueerd ter hoogte van de keel.
De Vishuddha (keelchakra) vormt in het lichaam het klank- en spraak-
centrum. Het vijfde chakra (ook wel keelchakra genoemd) verbindt het 
hartcentrum met het voorhoofdchakra en wordt beschouwd als de 
bemiddelaar tussen voelen en denken. Dit chakra stemt ze op elkaar 
af en zorgt er bijvoorbeeld voor dat de ratio niet de overhand krijgt.

Zesde chakra (paars)

Ajna wordt gesitueerd op het voorhoofd en wordt ook wel het derde 
oogchakra genoemd. De Ajna (derde oogchakra) zorgt als geestelijk centrum 
voor oplettendheid en bewustzijn. Een belangrijk symbool voor het 
zesde chakra is Shakti Hakini, een androgyne godheid, die zowel het manne-
lijke als vrouwelijke aspect vertegenwoordigt (de dualiteit wordt overstegen).
Het Ajna-chakra (ook wel derde oog-chakra genoemd) verzorgt de verbinding 
met de geestelijke wereld en opent de poorten naar intu-itieve kennis en 
verwijst naar een werkelijkheid die tevoorschijn komt zodra het dualistisch 
waarnemen van de wereld overstegen wordt en de gedachten tot rust komen. 
Omdat het voorhoofdchakra de werking van alle endocriene klieren 
(voor de hormonen) be-invloedt, is het essentieel voor de gezondheid.

Zevende chakra (wit)

Sahasrara wordt gesitueerd boven het hoofd.
De Sahasrara (kruinchakra) hangt samen met spiritualiteit en verlichting.
Dit zevende chakra heeft te maken met het streven naar hogere bewust-
zijnstoestanden
. Een geopend zevende chakra veroorzaakt een gevoel 
van diepe vrede en harmonie, voorbij de dualiteit. Dit leidt tot ervaringen 
van totaal geluk en brengt de verbinding tot stand met een werkelijkheid 
die voorbij het denken ligt. De energie van dit chakra kan er toe leiden dat 
men de Mahatma, 'de grote ziel', bereikt.HomePrevNext