Begrippen
Bo
Chakras
De-Armouring
De-volle-blaasmassage
Duo-yoga
Ervaringen
Gevoels-oefeningen
Han
Handen-voeten-gezicht
Hartsverbinding
Home
Idee-voor-Tantra-en-Bdsm
Index
Lichaam
Linker-rechterhand-techniek
Links
Massage-video
Massage-volgorde
Masseren-van-ledematen
Praktijk-Tantra-en-Bdsm
Prasritaka
Sacred-Kink
Tantra
Tantra-algemeen
Tantra-en-Bdsm
Tantra-massage
The-New-Tantra
Tji
Trillen-en-pulseren
Tussen-de-benen
Under-Editor
Vedische-massage
Wiegen
X-Y-massage
Yab-yum
Yoga
Zetten
Begrippen

Bhakti (Parvati)
Dit is een vrouwelijke energie welke staat voor het manifesteerbare werelds
bewustzijn, scheppend en ontvangend. 
Zij is gehuisvest in het perineum chakra en is een opstijgende kracht welke 
stroomt van perineum naar ons derde oog chakra door de Ida nadi.

Blaas nadi
Dit is een neerwaarts gerichte energie baan welke uitmond in de galblaas. 
Heeft als voornaamste doel het afvoeren van (negatieve) energie naar de 
galblaas.

Bo
Een massagetechniek. Een bo is een zijwaartse beweging vanaf de wervel-
kolom naar de zijkant van het lichaam toe.

Chakra's (energetische velden)
1 Perineum: onder stuitbeen, wortel, hoe je je in de wereld beweegt: normen,
   waarden en conditioneringen
2. Sacraal: t.h.v. heiligbeen, emoties, geslachtsdelen, blaas
3. Zonnevlecht: t.h.v. navel, ego en gemoedstoestanden en energie opslag
4. Hart: mededogen en onvoorwaardelijke liefde, verbindt bovenste 3 chakra's
    met onderste 3, hartslag, ademhaling
5. Keel: creativiteit en communicatie, bemiddelaar tussen voelen (hart) en 
    denken (ratio)
6. 3e oog: tussen de wenkbrauwen, zintuigelijk bewustzijn + intuitie, 
    oplettendheid, hormoonklieren
7. Kruin: overgave, spiritueel bewustzijn

Chi-bo
Een massagetechniek. Combinatie van een Chi met een bo. (Chi = Prana)

Chi'n
Een massagetechniek. Sterk vergelijkbaar met de Chi-bo, alleen plaats je 
deze alleen op de onderrug, tegen het bekken aan.

Co-itus
Zoenen en de co-itus zijn zeer moeilijk binnen de tantra. 
Beide zijn namelijk sterke uitnodigingen om jezelf te verliezen in de gemoeds-
toestand en de begeerte. Omdat andere energiestromingen zo prominent 
opkomen is het moeilijk om de Metta-ji en de namaste-ji te blijven ervaren.
De gemeenschap ligt sterk in onze conditionering verankert als iets heel 
bijzonders, iets wat je alleen met iemand doet waar je van houdt. 
De termen 'slet', 'goedkoop' en 'weggeven' komen al snel op als het op een 
andere manier beleefd wordt. Hoe moeilijk het ook mag zijn, er moet een 
duidelijk verschil ingezien worden tussen het samenzijn met je geliefde en het 
samenzijn met een tantrik. Het is hetzelfde verschil als seks en Tantristische 
seks. Zolang dat verschil nog niet ervaren is, is het verstandig de coitus 
achterwege te laten binnen de tantra. Ook als je de tantra wilt gaan beleven 
met je geliefde. Binnen de tantra leiden de transformaties ertoe dat Parvati 
opgaat in prana en dat prana zich verdeeld over het gehele lichaam. 
Dit kan ertoe leiden dat de man, ook al zou hij het willen, geen erectie kan 
krijgen. De man dermate aanwezig in de Metta-ji, dat elke vorm van fysieke 
opwinding getransformeerd wordt. 
Hoewel dit een prachtige beleving is van de tantra, is het onhandig voor de 
coitus. Wil de man toch een erectie krijgen, zal hij de opwinding moeten laten 
groeien wat meeneemt dat de Metta-ji verdwijnt.

Dantien punt
Het 1e dantien punt wordt ook vaak zo genoemd, soms ook hara. 
Gelegen net onder en achter het sacraal chakra, een handbreedte onder 
de navel.

Dantien punten (voor het opslaan van energie)
3 verschillende punten in het lichaam waar we energie kunnen opslaan.
Een dantien (tan tien, tanden) punt is een energetisch veld in het lichaam 
vergelijkbaar met een chakra echter, een daintien punt is volstrekt neutraal 
en heeft geen functie behalve het opslaan van energie, ongeacht welke. 
Er zijn 3 dantien punten: hara (1e dantien) is gelegen in de onderbuik 
tegen het schaambeen, hart (2e dantien punt) ligt net boven het 4e chakra 
en mastoid (3e dantien punt) ligt tegen de schedel aan (tevens op de boven 
gelegen en het hoogste punt van het gehemelte).

Energie baan
Energiebaan in het lichaam, vergelijkbaar met een meridiaan.

Energie-flow
Een hele heftige doorstroming van de energie. Kan zeer heftige gewaar-
wordingen oproepen. Ook wel Flush genoemd.

Etherische olie
Sterk geconcentreerde natuurlijke olie getrokken van blommen of kruiden. 
Toe te voegen aan een basisolie verkrijg je massageolie.

Extase
Hoge beleving van de opwinding welke ontstaat als Shiva en Parvati 
bijeen komen en prana ontstaat.

Han
Een massagetechniek. Een han is een positie van de hand op een 
bepaald lichaamsdeel (Han is Chinees voor solo).

Hara
1e dantienpunt gelegen net onder en net achter het chakra chakra, 
ongeveer een handbreedte onder de navel (Hara betekent buik).

Ida nadi
is het vrouwelijke energiekanaal welke links om de chakra's cirkelt van 
perineum (basis-chakra) tot diep in linkerneusgat ter hoogte van je derde 
oog. Door deze nadi stroomt de Shakti (De moeder).

Kalapa
Kalapa, uit balans zijn of van voorwaarden afhankelijk zijn.
Kalapa (Pali) betekent letterlijk 'ondeelbaar deeltje'.
Deze deeltjes vertonen in een oneindige variatie de basiseigenschappen 
van materie: massa, cohesie, temperatuur en beweging.
Samen vormen ze structuren die enige duurzaamheid lijken te hebben, 
maar in feite zijn ze allemaal samengesteld uit miniscule kalapa's die in 
voortdurende toestand van ontstaan en verdwijnen verkeren. 
Dit is de uiteindelijke werkelijkheid van materie; een constante stroom van 
opkomende en verdwijnende deeltjes maar in wezen niet bestaand. De 
duurzaamheid wordt gegeven door de waarde die wij eraan geven en 
zodoende kan het een blokkade worden, een onbalans in het lichaam. 
Als waarde gegeven wordt aan de kalapa komt deze op en blijft voor 
langere tijd bestaat en vormt zodoende een blokkade.
Binnen de meditatieoefeningen leer je om kalapa's weg te ademen vanuit 
de hara.

Kundalini
Een verhevener variant van prana. Ligt in onze perineum en is een vrou-
welijke energievorm. Komt tot ontwikkeling bij zeer intense spirituele groei 
of beoefening. Heeft in directe zin niets met tantra te maken.

Linkerhand
De linkerhand is de gevende hand, de rechterhand is de ontvangende hand.

Mastoid
3e dantien punt, gelegen hoog in de nek tegen het achterhoofd aan.

Metta-ji
Heilige ruimte of heilige afspraak. Metta (Pali) betekent 'liefdevolle aandacht' 
en is in het Boeddhisme een van de vier verheven toestanden van de geest. 
Metta-ji is een samenvoeging van vertrouwen, overgave, gelijkwaardigheid en 
doelloosheid. Metta-ji is het actief deelnemen en ervaren van metta ofwel 
universele liefde.

Massageolie
Vermenging van basisolie met meerdere etherische olie.

Namaste-ji
De hartsverbinding in de praktijk aangaan, je connecten op spiritueel niveau 
met iemand anders, ook wel "ik buig in de god in jou" of "de ziel in mij, "groet 
de ziel in jou". Hierbij worden de handen tegen elkaar geduwd, de handpalmen 
raken elkaar, de vingers wijzen naar boven en zijn iets richting het hoofd 
gebogen. Hierbij wordt vaak een lichte buiging gemaakt.

Perineum
Gebied tussen de anus en de plas-opening. Einde van de Sushumni nadi en 
de basis van het 1e chakra.

Pijnpunt
Bewust uitdelen van een pijn om de opwinding te temperen.

Pingala nadi
is het mannelijke energiekanaal welke rechts om de chakra's cirkelt van 
perineum tot diep in linkerneusgat ter hoogte van je derde oog. 
Door deze nadi stroomt de Shiva (de vader).

Prana
De levensenergie. Ontstaat onder andere bij de samenkomst van Shiva en 
Shakti. De aanmaak van prana (1e transformatie) geeft als sub-energie de 
fysieke opwinding. Deze fysieke opwinding kan doorgroeien naar euforie, 
verliefdheid, lach- of huilbuien, seksuele energie of geilheid.
Als de geilheid groter wordt dan de prana zal de geilheid gaan leiden, dit is een 
energie met een doel en een hiarchie en er is geen sprake meer van tantra. 
Omdat geilheid doorgaans beter (en soms ook fijner) aanvoelt dan de prana is 
het verleidelijk deze energie leidend te maken.
Een oplossing (instrument) biedt de tantristische seks (zie elders is dit boek) 
waarin de seksuele energie zijn rol heeft en ook groot mag zijn maar waarin 
de prana-stroming altijd groter blijft.  Zo kan vanuit de neutrale observatie van 
prana genoten worden van de seksuele energie.

Shiva
Dit is de mannelijke energie welke staat voor zuivere ongemanifesteerde 
kosmisch bewustzijn, gevend en actief. 
Het is een neerdalende kracht welke huist in ons kruin-chakra en stroomt 
naar ons perineum door de Pingala nadi.

Sushumna nadi
(Sushumni) Het kanaal wat geopend wordt bij bijvoorbeeld Reiki, SKHM of 
Pranic Healing. Het loopt vanaf onze kruin chakra tot onze perineum chakra 
en doorloopt en verbindt al onze chakra's. Door deze Sushumna nadi stroomt 
prana, onze levensenergie.sweda: Het therapeutische lichaamswerk (cikitsa) 
binnen het Tibetaanse Boeddhisme.

Sweda
Het cre-eren van balans tussen Shiva en Parvati.

Tantrika
Een (vrouwelijke) lerares met een afgeronde opleiding in tantra. 1e graad uit 3.

Tji'n
Massagetechniek waarbij je een rechte beweging maakt over een spier.

Transformatie
Verschuiving van prana van seksuele energie naar helende energie naar 
spirituele energie.HomePrevNext