Spiegelogie
Handboek-Spiegelogie
Fanclub-Den-Haag
Goed-voelen
Spelregel-01
Spelregel-02
Spelregel-03
Spelregel-04
Spelregel-05
Spelregel-06
Spelregel-07
Spelregel-08
Spelregel-09
Spelregel-10
Spelregel-11
Spelregel-12
Spelregel-13
Spelregel-14
Spelregel-15
Spelregel-16
Spelregel-17
Spelregel-18
Spelregel-19
Spelregel-20
Spelregel-21
Stralen
Bestellen
Spelregels
Memory-spel
Overzicht
Aanraken
Nu
Video
Walsch
Staya Erusa

De onderwerpen die aan de orde komen in "de kracht van het NU":

1. Hier en Nu:
Wees helemaal waar je bent, waar dat ook is.
Maak steeds vaker bewust de keuze om je aandacht te richten op het huidige moment i.p.v. op het verleden of de toekomst (blz.70).

2. Waarnemer:
Leer de waarnemer te zijn van je gedachten en emoties, dit is een essentieel onderdeel van aanwezig zijn (blz.72).

3. Observatie:
Observeer de vele manieren waarop onbehagen, ontevredenheid en spanning in je opkomen door onnodig oordelen, verzet tegen wat is en ontkenning van het Nu (blz.73).

4. Klagen:
Probeer jezelf erop te betrappen dat je klaagt. Klagen betekent altijd dat je niet accepteert wat is. Het heeft onveranderlijk een onbewuste negatieve lading. Als je klaagt, maak je jezelf tot slachtoffer. Als je je uitspreekt, zit je in je kracht. Verander de situatie dus door in actie te komen of er wat van te zeggen als dat kan of nodig is; keer de situatie de rug toe of aanvaard die (blz.78).

5. Schoonheid:
Je moet aanwezig zijn om je bewust te kunnen zijn van de schoonheid, de luister en de heiligheid van de natuur (blz.89).

6. Lichaam:
Leidt je aandacht van het denken af en richt je aandacht op je lichaam. Voel je organen van voet tot kruin, voel de energie.
Voel je hele lichaam van binnenuit, als één enkel energieveld (blz.103).

7. Wachten:
Als je ergens moet wachten, waar dat dan ook is, gebruik die tijd dan om je innerlijk lichaam te voelen.

8. Creativiteit:
Wanneer je een antwoord, een oplossing of een creatief idee nodig hebt, moet je even ophouden met denken door je op je innerlijk energieveld te concentreren; luister naar de stilte in je.
Alle ware kunstenaars scheppen, of ze dat weten of niet, vanuit een plek van niet-denken (blz.113).

9. Luisteren:
Als je naar iemand luistert, doe het dan niet alleen met je ver- stand maar met je hele lichaam (blz.114).

10. Bewuste concentratie:
Voel de goddelijke essentie in elk schepsel, in elke bloem, elke steen, en je beseft "al wat is, is heilig".
Kijk met een heel intense alertheid naar b.v.b. een bloem, zodat er op hetzelfde moment geen mentaal commentaar is (blz.118).

11. Stilte:
Besteedt meer aandacht aan de stilte dan aan geluiden. Door aan- dacht te besteden aan stilte buiten jezelf, schep je stilte in je: het verstand wordt stil (blz.120).

12. Ruimte:
Wordt je bewust van de ruimte om je heen. Denk er niet over na.
Voel de ruimte als het ware. Besteedt aandacht aan 'niets'. Zodoende ervaar je zuiver bewustzijn: het Ongemanifesteerde (blz.122).

13. Negativiteit:
Als je negativiteit in je voelt opkomen, of dat nu komt door een factor van buiten, door een gedachte, of door niets in het bijzonder, althans niet iets waarvan je je bewust bent, moet je dat beschouwen als een stem die tegen je zegt: "Attentie - Hier en Nu - Aanwezig worden" (blz.162).

14. Ergernis:
Stel je voor dat je helemaal transparant wordt, dat je geen massief lichaam meer hebt. Laat nu het geluid, of een andere oorzaak van een negatieve reactie, dwars door je heen gaan. Het botst niet meer op een massieve 'muur' in je innerlijk (blz.163).

15. Verlichting:
Als je er helemaal bent, als je met je aandacht helemaal en heel intens gericht bent op het Nu, kun je Zijn voelen, maar je kunt het met je verstand nooit begrijpen. Het herwinnen van het bewustzijn van Zijn en het verblijven in die toestand van "voelen verwezenlijking" is ver- lichting (blz.24).

16. Denken:
Denken is een ziekte geworden. Het is niet zozeer zo dat je het ver- stand verkeerd gebruikt, het verstand gebruikt jou, dat is de ziekte.
Je gelooft dat jij je verstand bent, dat is de misvatting. Het instru- ment heeft je overgenomen (blz.26).

17. Belangrijk:
Besef dat alle dingen die echt belangrijk zijn - schoonheid, liefde, creativiteit, vreugde, innerlijke vrede - uit iets voorkomen dat het verstand te boven gaat (blz.27).

18. Verstand:
Het verstand is in wezen een overlevingsmachine. Aanval op en verdedi- ging tegen anderen, het verzamelen, opslaan en analiseren van informa- tie - daar is het goed in, maar het is in het geheel niet creatief.
Alle ware kunstenaars scheppen, of ze dat nu weten of niet, vanuit een plek van niet-denken (blz.32).

19. Problemen:
'Probleem' betekent dat je in gedachte met een situatie bezig bent, maar dat je niet de intentie of de mogelijkheden hebt om er nu iets aan te doen en dat je haar onbewust tot deel van je zelfgevoel maakt. Je wordt zo overweldigd door je levenssituatie dat je het besef van je leven, van Zijn vergeet (blz.64).

20. Vreugde:
Om er achter te komen of je jezelf hebt laten overnemen door psychologische tijd kun je een eenvoudig criterium gebruiken. Stel je- zelf de volgende vraag: is er vreugde, ongedwongenheid en licht- heid bij wat ik doe? Als dat niet zo is, dan ligt de tijd over het huidige moment heen en ervaar je het leven als een last of als een worsteling. Probeer eens meer aandacht te besteden aan het doen dan aan het resultaat dat je er mee wilt bereiken. Maak je dus niet druk over de vruchten van wat je doet, maar besteed al je aandacht aan het doen zelf (blz.66) 21. Zoekende:
Een Indiaans opperhoofd was hem opgevallen dat de meeste blanken strakke gezichten hebben, een starende blik, een wrede manier van doen, altijd naar iets op zoek zijn, slecht op hun gemak en rusteloos zijn. Deze onderstroom van onbehagen is versterkt door de ontmen- selijkte industriele revolutie (blz.72).

22. Vervuiling:
Als je je verzet tegen wat is, maak je van het huidige moment een vijand. Je schept ongelukkigheid, conflict tussen binnen en buiten.
Je vervuilt je eigen innerlijke wezen en de mensen in jouw omgeving.
De vervuiling van de planeet is slechts de uiterlijke weerschijn van een innerlijke psychische vervuiling: miljoenen onbewuste personen die niet de verantwoordelijkheid op zich nemen voor hun innerlijke ruimte.

(blz.74) 23. Wachten:
Wacht je om met leven te beginnen? Als je zo'n denkpatroon ontwikkelt, maakt het niet uit wat je bereikt of verwerft - het heden is dan nooit goed genoeg. De toekomst komt je altijd voor als beter. Een volmaakt recept voor permanente ontevredenheid en onvoldaanheid.
Dankbaarheid voor het huidige moment en de volheid van het leven nu is werkelijke voorspoed (blz.80).

24. Emotie:
In een goed functionerend organisme heeft een emotie een heel korte levensduur. Het is net een kortstondige rimpeling of golfje aan de oppervlakte van je Zijn. Als je echter niet in je lichaam bent, kan een emotie dagen of weken in je blijven leven of zich aansluiten bij andere emoties met dezelfde frequentie die in elkaar zijn opgegaan en het pijnlichaam vormen. Dat is een parasiet die het jaren in je kan uithouden; hij voedt zich met jouw energie, kan leiden tot lichame- lijke ziekten en kan je leven tot een kwelling maken (blz.109).

25. Bezit:
Door middel van bezit naar iets te zoeken dat ze niet kunnen geven -een identiteit, een gevoel van permanentie en vervulling- is vragen om teleurstelling en lijden. De reclame-industrie en de consumptie- maatschappij zouden instorten als alle mensen verlicht werden en niet meer naar een identiteit zochten door middel van dingen. Hoe meer je op deze manier op geluk jaagt, des te meer het aan je ontsnapt "het is allemaal ijdelheid en het najagen van de wind" (blz.158).

26. Negativiteit:
Alle negativiteit is verzet.
Het ego gelooft dat het met die negativiteit de werkelijkheid kan manipuleren en kan krijgen wat het wil.
Zodra je je geidentificeerd hebt met een bepaalde vorm van nega- tiviteit, wil je die niet meer laten varen, en op een diep onbewust niveau wil je geen verandering ten goede. Het zou je identiteit als depressief, boos en slecht behandeld mens maar bedreigen. Je gaat dan het positieve in je leven negeren, ontkennen of saboteren (blz.160).

27. Aanvaarding:
Observeer een plant of een dier en leer ervan te aanvaarden wat is, je over te geven aan het Nu. Laat het je zijn leren. Laat die plant of dat dier je bijbrengen wat integriteit is - dat wil zeggen, één geheel zijn, jezelf of echt zijn. Leer ervan te leven en te sterven en hoe je van leven en sterven geen probleem maakt.
Observeer katten, het zijn de beste zenmeesters! (blz.161).

28. Vrede:
Zoek niet naar vrede. Vergeef jezelf dat je geen vrede hebt. Op het moment dat je je onvrede volkomen aanvaardt, wordt die onvrede veranderd in vrede. Alles wat je volledig aanvaardt, zal je daar brengen, brengt je naar de vrede. Dat is het wonder van overgave (blz.164).

Resume: Gevoelsmatig doen: R1. Hier en Nu: Wees helemaal waar je bent.
R5. Schoonheid: Wees aanwezig en je bewust van schoonheid.
R6. Lichaam: Leidt je aandacht van het denken af en richt je aandacht op je lichaam.
R15. Verlichting: Het herwinnen van het bewustzijn van Zijn en "voelen verwezenlijking".
Doen: G2. Waarnemer: Leer de waarnemer te zijn van je gedachten.
G3. Observatie: Observeer hoe onbehagen, ontevredenheid en spanning in je opkomen.
G4. Klagen: Probeer jezelf erop te betrappen dat je klaagt.
G7. Wachten: Gebruik wachttijd om je innerlijk lichaam te voelen.
G8. Creativiteit: Stop even met denken en luister naar de stilte in je.
G9. Luisteren: Luister met je hele lichaam.
G10. Concentratie: Kijk met een intense, bewuste alertheid zonder mentaal commentaar.
G11. Stilte: Besteedt meer aandacht aan de stilte.
G12. Ruimte: Wordt je bewust van de ruimte om je heen.
G13. Negativiteit: Als je negativiteit voelt opkomen, wees je dan bewust van hier en nu.
G14. Ergernis: Maak je zelf transparant en laat de ergernis dwars door je heen gaan.
G28. Vrede: Aanvaard onvrede en het brengt je naar vrede, door overgave.
Feiten: E16. Denken: Het verstand gebruikt jou, dat is de ziekte van het denken.
E17. Belangrijk: Schoonheid, liefde, creativiteit, vreugde en innerlijke vrede.
E18. Verstand: Een overlevingsmachine; aanval op en verdediging tegen anderen.
E19. Problemen: Een probleem kun je onbewust tot deel van je zelfgevoel maken.
E20. Vreugde: Is er vreugde, ongedwongenheid en lichtheid bij wat ik doe? E21. Zoekenden: Op zoek naar iets, slecht op hun gemak en rusteloos.
E22. Vervuiling: Als je je verzet tegen wat is, maak je van het huidige moment een vijand.
E23. Wachten: Wacht je om met leven te beginnen? Het heden is dan nooit goed genoeg.
E24. Emotie: Het is net een kortstondige rimpeling of golfje aan de oppervlakte van je Zijn.
E25. Bezit: Een gevoel van permanentie en vervulling, is vragen om teleurstelling en lijden.
E26. Negativiteit: Als je je met negativiteit identificeerd, wil je dat niet meer laten varen.
E27. Aanvaarding: Laat een dier je bijbrengen wat integriteit is; één geheel zijn.HomePrevNext